Ngữ Pháp

Cấu trúc mention
Cấu trúc Mention trong tiếng Anh

Cấu trúc mention vô cùng phổ biến trong các bài thi kiểm tra hoặc trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Nhưng không phải

cấu trúc Invite
Cấu trúc Invite trong tiếng Anh

Khi bạn muốn mời ai đó làm một việc nào đó bằng tiếng Anh, tất nhiên bạn sẽ nghĩ tới cấu trúc Invite. Đây là

Cấu trúc In case trong tiếng Anh

Cấu trúc in case có thể chưa được phổ biến đến nhiều người. Nếu bạn chưa biết rõ về công dụng và cách dùng của cấu

Cấu trúc how far
Cấu trúc How far trong tiếng Anh

Cấu trúc How far là gì? Cách sử dụng cấu trúc này như thế nào? Cùng 4Life English Center (e4Life.vn) tìm hiểu qua bài viết

Cấu trúc how about
Cấu trúc How about trong tiếng Anh

Cấu trúc How about rất quen thuộc trong các cuộc hội thoại cũng như thường xuyên xuất hiện trong văn nói và văn viết trong

Cấu trúc Hope
Cấu trúc Hope trong tiếng Anh

Cấu trúc Hope chắc hẳn khá quen thuộc với một số bạn. Tuy nhiên để sử dụng đúng cấu trúc này trong tất cả các

Cấu trúc Help
Cấu trúc Help trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc help như nào? Trong mỗi ngữ cảnh, cấu trúc này mang ý nghĩa ra sao? Cùng 4Life English Center (e4Life.vn) tìm

You cannot copy content of this page