Ngữ Pháp

cấu trúc Arrive
Cấu trúc Arrive trong tiếng Anh

Cùng 4Life English Center (e4Life.vn) học ngay cấu trúc Arrive trong tiếng Anh để có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi nhé! 1.

Cấu trúc Afford
Cấu trúc Afford trong tiếng Anh

Bạn đã biết tất tần tật cấu trúc Afford từ định nghĩa, cách sử dụng hay những lưu ý quan trọng của động từ này

Cấu trúc Although
Cấu trúc Although trong tiếng Anh

Liên từ là phần ngữ pháp được bắt gặp khá nhiều trong các bài thi tiếng anh. Trong bài viết này, 4Life English Center (e4Life.vn)

Cấu trúc Believe
Cấu trúc Believe trong tiếng Anh

Cấu trúc Believe thể hiện ý nghĩa tin tưởng. Nhưng không phải trong ngữ cảnh nào cấu trúc này cũng được dùng với ý nghĩa

cấu trúc Avoid
Cấu trúc Avoid trong tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc với Avoid là được sử dụng khá phổ biến trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên không phải

You cannot copy content of this page