Ngữ Pháp

Câu bị động
Câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động (Passive Voice) là một dạng bài không còn quá xa lạ trong các đề thi. Hiểu được tầm quan trọng của nó

Thì quá khứ đơn với TOBE
Thì quá khứ đơn với TOBE

Chắc hẳn thì quá khứ đơn thì không mấy xa lạ với hầu hết những ai từng học qua về ngữ pháp tiếng Anh căn

Câu điều kiện
Câu điều kiện (Conditional Sentenses)

Câu điều kiện (Conditional Sentenses) là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng trong các bài thi. Bạn đã biết cách dùng và những

Động từ khiếm khuyết
Động từ khiếm khuyết (Modal Verbs)

Động từ khiếm khuyết hay động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp tiếng Anh cơ bản hàng ngày.

Câu cầu khiến (Causative Form)
Câu cầu khiến (Causative Form)

Có quá nhiều cấu trúc câu cầu khiến (Causative Form) làm bạn hoang mang không biết dùng sao cho đúng? Hay bạn muốn nhờ vả,

You cannot copy content of this page