Ngữ Pháp

cấu trúc Let
Cấu trúc Let trong tiếng Anh

Chắc chắn là đối với tất cả mọi người, kể cả bao gồm những không thường xuyên xử dụng tiếng Anh thì cũng ít nhất

cấu trúc Lead to
Cấu trúc Lead to trong tiếng Anh

Lead to là gì? Sử dụng cấu trúc Lead to trong tiếng Anh như thế nào chúng đúng? Tất cả những thắc mắc của bạn

cách dùng cấu trúc Just
Cấu trúc Just trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Just là một trong những từ được dùng thường xuyên và phổ biến nhất. Trong bài viết dưới đây, 4Life English Center

Cách dùng look
Cấu trúc Look trong tiếng Anh

Cấu trúc Look khá phổ biến trong tiếng anh. Thường được dùng như là một động từ nối (linking verb). Nhưng look còn có các

You cannot copy content of this page