Ngữ Pháp

Câu so sánh
Câu so sánh (Comparisons)

Câu so sánh (Comparisons) là một mảng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh trọng điểm. Thường xuất hiện rất nhiều trong các bài kiểm tra

Thì quá khứ đơn
Thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Nắm vững công thức, cách dùng của thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)mới vận dụng làm bài tập và giao tiếp hiệu quả. 4Life

Danh động từ
Danh động từ (Gerund)

Danh từ và động từ trong tiếng Anh chắc không mấy xa lạ với mọi người thế nhưng danh động từ (Gerund) thì không phải

You cannot copy content of this page