Câu ghép trong tiếng Anh (Compound Sentences)

Câu ghép trong tiếng Anh (Compound Sentences) là một trong những cấu trúc có thể giúp các bạn giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên hơn hay đạt được điểm cao trong các kỳ thi quan trọng. Vậy hôm nay hãy cùng 4Life English Center (e4Life.vn) tìm hiểu tất tần tật về chủ đề này nhé!

Câu ghép
Câu ghép

1. Định nghĩa câu ghép trong tiếng Anh (Compound Sentences)

Câu ghép (Compound sentence) được cấu tạo bởi 2 hay nhiều mệnh đề độc lập (Independent clause). Các mệnh đề này thường được nối với nhau bởi các trạng từ nối hay liên từ (conjunction), có thể thêm dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy trước liên từ đó. Mỗi mệnh đề đều quan trọng như chau và chúng có thể đứng một mình mà vẫn có nghĩa.

2. Cách hình thành câu ghép trong tiếng Anh

2.1. Sử dụng các trạng từ nối (conjunctive adverbs)

Các trạng từ như: However, Otherwise, Furthermore,…có thể dùng để kết nối các mệnh đề độc lập của một câu ghép. Khi sử dụng các trạng từ nối cần lưu ý việc đánh dấu câu. Câu ghép sử dụng trạng từ nối được cấu tạo như sau: Independent clause1; Conjunctive adverb, Independent clause2

 • Những trạng từ mang nghĩa tương tự “and”: Besides; not only … but also; either; also; moreover; both … and; furthermore; as well as; in addition to;… Ví dụ: My big brother is good at math; moreover, he is excellent at English: Anh cả tôi giỏi toán, ngoài ra, anh còn rất giỏi tiếng Anh
 • Những trạng từ mang nghĩa tương tự “but, yet”: In spite of; while; nevertheless; still; however; even so;on the other hand; all the same;  even though; despite; whereas; nonetheless; although;… Ví dụ: Mary is so fat; however, she keeps eating junk food: Mary rất mập; tuy nhiên, cô ấy vẫn liên tục ăn đồ ăn nhanh
 • Những trạng từ mang nghĩa tương tự “or”:  Either … or; otherwise; neither … nor; … Ví dụ: I should be in a hurry; otherwise, you will be late: Bạn nên nhanh chân lên, nếu không bạn sẽ trễ học
 • Những trạng từ mang nghĩa tương tự “so”:  Therefore; consequently; as a result of; accordingly; according to; hence;vin consequence of;thus; … Ví dụ: He wanted to study late; therefore, he drank another cup of coffee: Anh ta muốn học khuya; vì thế, anh ta đã thêm một cốc cà phê nữa

2.2. Sử dụng dấu chấm phẩy (;)

Một dấu (;) cũng có thể kết nối các mệnh đề độc lập trong một câu ghép. Khi hai mệnh đề độc lập có quan hệ gần gũi có thể sử dụng kiểu câu này. Chúng sẽ được viết tách thành hai câu đơn, tách biệt hẳn bằng dấu chấm trong trường hợp giữa chúng không có mối quan hệ gần gũi. Câu ghép với dấu (;) được cấu tạo như sau: Independent Clause1; Independent Clause2 Ví dụ: I’m making a cake; my mother is cooking for dinner: Tôi đang làm bánh, mẹ đang nấu ăn

2.3. Sử dụng các liên từ (conjunction)

Trong tiếng Anh, For, and, nor, but, or, yet, so (hay còn gọi tắt là FANBOYS) là 7 liên từ thường dùng để nối trong câu ghép. Trong đó:

 • For: Vì
 • And: Và
 • Nor: (Không)… lẫn….
 • But: Nhưng
 • Or: Hoặc
 • Yet: Nhưng
 • So: Vì vậy

Câu ghép sử dụng liên từ được cấu tạo như sau: Independent clause1, + Conjunction + Independent clause2

 • For: Dùng để chỉ nguyên nhân Ví dụ: I never stay in that hotel, for it is really bad: Tôi không bao giờ ở khách sạn đó vì nó quá tệ
 • And: Dùng để cộng thêm vào Ví dụ: I like playing the guitar and I often go to the guitar club: Tôi thích chơi ghi-ta và tôi thường đến câu lạc bộ ghi-ta
 • Nor: Dùng để bổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước đó Ví dụ: Students don’t do homework, nor do they learn vocabulary: Học sinh không làm bài tập về nhà cũng không học từ vựng
 • But: chỉ sự mâu thuẫn Ví dụ: I studied hard, but I didn’t pass the exam: Tôi học hành rất chăm chỉ nhưng tôi vẫn thi không đậu
 • Or: Dùng để bổ sung một lựa chọn khác Ví dụ: You should stop smoking, or your health will be worse: Bạn nên ngừng hút thuốc hoặc sức khỏe của bạn sẽ trở nên tệ hơn
 • Yet: Dùng để diễn tả ý kiến trái ngược so với ý trước Ví dụ: She is rich, yet she isn’t mean: Cô ta giàu nhưng không keo kiệt
 • So: Dùng để nói về một kết quả của sự việc được nhắc đến trước đó. Ví dụ: She didn’t bring a map, so she got lost: Cô ấy không mang theo bản đồ và cô ấy đã bị lạc đường
Cách hình thành câu ghép trong tiếng Anh
Cách hình thành câu ghép trong tiếng Anh

3. Phân biệt câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

Kết câu của câu ghép và câu phức trong tiếng Anh về cơ bản khá giông nhau. Tuy nhiên, câu ghép có thể sử dụng liên từ “and”. Ở câu ghép có thể tách rời 2 mệnh đề nhau vì chúng không cần phải bổ sung ý nghĩa cho nhau. Phân biệt câu ghép và câu phức trong tiếng Anh Ví dụ về câu ghép:

 • I have lunch and I go to school: Tôi ăn trưa và tôi đến trường
 • My father is worker and my mother is teacher: Bố tôi là công nhân và mẹ tôi là giáo viên

Nhưng câu ghép thường không bao hàm ý nghĩa lẫn nhau. Vì vậy trong tiếng Anh bạn nên dịch nghĩa chúng trước xác định nó thuộc loại câu nào. Đối với câu ghép, bạn nên sử dụng dấu phẩy thay vì liên từ “and” trong trường hợp câu quá ngắn. Điều này sẽ giúp kết cấu câu đơn giản hơn mà vẫn không thây đổi nghĩa.

4. Bài tập

4.1. Bài tập 1

Nối các câu đơn sau thành câu ghép. 

 1. Nana is a vegetarian. She doesn’t eat meat. (so)
 2. My car is broken. I don’t have enough money to buy a new one. (but)
 3. Ogami passed her final test with a high score. Her parents took her to Hawaii as a gift. (therefore)
 4. I prefer cats. They are clean and quiet. (for)
 5. Tommy hates studying. He goes to school everyday. (yet)
 6. I feel tired. I need to finish my work. (however)
 7. The sky is clear. I can see many stars. (and)
 8. She doesn’t like vegetables. She doesn’t eat fruit. (nor)
 9. Paul has a three – week holiday. He has enough money to travel. (moreover)
 10. We are out of food. We should go to the supermarket and buy some things. (so)

4.2. Bài tập 2

Xác định đâu là câu đơn, câu ghép và câu phức trong các câu sau:

 1. The training rooms of these athletes smell of grease and gasoline.
 2. Walking through the wood, I saw a bear that was following me.
 3. If he doesn’t get this job, he will start his own business.
 4. When you swim, you have to keep my eyes closed underwater.
 5. Most of the students are law majors, and they all have excellent degrees.
 6. Nick said that he was so disappointed and tired that he would not try again.
 7. The ones who rule the world with their pens are much mightier than those who rule the world with their swords.
 8. I really like her even though I know that she has already had a boyfriend.
 9. This is the girl whom I have told you about.
 10. In case you were wondering, I have moved to Vancouver; this is due to my husband’s job change.
 11. Neither the speed nor the design of this car appeals to me.
 12. You are not the one who’s worthy of this prize.

4.3. Đáp án

Bài tập 1

 1. Nana is a vegetarian, so she doesn’t eat meat.
 2. My car is broken, but I don’t have enough money to buy a new one.
 3. Ogami passed her final test with a high score; therefore, her parents took her to Hawaii as a gift.
 4. I prefer cats, for they are clean and quiet.
 5. Tommy hates studying, yet he goes to school everyday.
 6. I feel tired; however, I need to finish my work.
 7. The sky is clear, and I can see many stars.
 8. She doesn’t like vegetables, nor she doesn’t eat fruit.
 9. Paul has a three – week holiday; moreover, he has enough money to travel.
 10. We are out of food, so we should go to the supermarket and buy some things.

Bài tập 2

 1. Câu đơn
 2. Câu phức
 3. Câu phức
 4. Câu phức
 5. Câu ghép
 6. Câu phức
 7. Câu phức
 8. Câu phức
 9. Câu phức
 10. Câu phức tổng hợp
 11. Câu ghép
 12. Câu đơn
Bài tập câu ghép
Bài tập câu ghép

Trên đây là tất cả những kiến thức về cấu trúc câu ghép4Life English Center (e4Life.vn) muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng đã có thể giúp các bạn tự tin hơn trong giao tiếp và chinh phục các kỳ thi quan trọng nhé!

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 6 Average: 4.5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page