Hội thoại đặt Tour du lịch bằng tiếng Anh

Bạn đang muốn đi du lịch như lại không biết quá nhiều tiếng Anh. Vậy hãy tham khảo ngay những đoạn hội thoại đặt Tour du lịch bằng tiếng Anh ngay dưới đây của trung tâm tiếng Anh giao tiếp Đà Nẵng 4Life English Center (e4Life.vn). Để tham khảo và ứng dụng những đoạn hội thoại thường thấy này vào những chuyến du lịch của mình ngay nhé.

Hội thoại đặt Tour du lịch bằng tiếng Anh
Hội thoại đặt Tour du lịch bằng tiếng Anh

Hội thoại đặt Tour du lịch bằng tiếng Anh

Hội thoại 1

Booking (Nhân viên phòng vé): Hi Mr.s. How can I help you? (Chào ông. Làm thế nào để tôi giúp bạn?)

Customer (Khách hàng): Hi! I’d like to book three tickets to Hoi An (Chào! Tôi muốn đặt hai vé đến Hội An)

Booking: Yes, when do you want to go? (Vâng, ông muốn đi khi nào ạ)

Customer: The earliest one for the day after tomorrow (Chuyến bay sớm nhất vào ngày kia)

Booking: OK. That is flight MJ 123. Flight MJ 123 departs at 6h30 am. It’s a non-stop flight. Do you want first class of economy? (Được thôi. Đó là chuyến bay DJ 688. Chuyến bay DJ 688 khởi hành lúc 6h30 sáng. Đó là một chuyến bay không ngừng nghỉ. Bạn có muốn hạng thương gia không?)

Customer: First class pleases, how much is the fare? (Hạng nhất vui lòng, giá vé là bao nhiêu?)

Booking: One way is $100. Today’s promotional ticket price is 75$. Can you give me your name, please?(Một chiều là $ 100. Giá vé khuyến mại hôm nay là 75 $. Bạn có thể cho tôi biết tên của bạn được không?)

Customer: Jackson. It’s spelled J-A-S-K-S-O-N

Booking: Jackson. Ok, I got it. Thank you, Sir. Flight confirmation. (Jackson. Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài)

Hội thoại 2

Tour operator: Suny Travel Agency, can I help you? (Điều hành tour: Suny Travel Agency, tôi có thể giúp gì cho bạn?)

Miley Cyrus: Yes, I’m Miley Cyrus , and I like to know the price for a trip to Vietnam. (Charlie: Vâng, tôi là Miley Cyrus và tôi muốn biết giá cho một chuyến đi đến Việt Nam.)

Tour operator: When are you planning to go? (Điều hành viên: Bạn định đi khi nào?)

Charlie: Well, next April (Charlie: Chà, tháng 4 tới)

Tour Operator: The options are flying with Bambo Airways from Los Angeles or flying from Canada with Vietnam Airlines? (Điều hành viên: Các lựa chọn bay với Bambo Airways từ Los Angeles hay bay từ Canada với Vietnam Airlines?)

Miley Cyrus: What’s the difference? (Charlie: Sự khác nhau là gì?)

Tour operator: Basically, the price. Bambo is a little more expensive, but you have more flying space. I mean, the seats are much more comfortable than other airlines, and of course, you don’t have to go to Canada. (Điều hành tour: Về cơ bản, giá cả. Bambo đắt hơn một chút, nhưng bạn có nhiều không gian bay hơn. Ý tôi là, chỗ ngồi thoải mái hơn nhiều so với các hãng hàng không khác và tất nhiên, bạn không cần phải đến Canada.)

Miley Cyrus: Do they fly directly to Vietnam? (Charlie: Họ có bay thẳng đến Việt Nam không?)

Tour operator: No, they don’t. (Người điều hành tour: Không, họ không.)

Miley Cyrus: Can you tell us about flight schedules? (Charlie: Bạn có thể cho chúng tôi biết về lịch trình các chuyến bay không?)

Suny travel age Tour operator: Well if you want the Bambo flight you have three flights a week, Sunday, Monday and Tuesday, all at 18:00. (Suny travel age Người điều hành tour: Nếu bạn muốn chuyến bay Bambo, bạn có ba chuyến một tuần, Chủ nhật, Thứ hai và Thứ ba, tất cả đều lúc 18:00.)

Miley Cyrus: What about the hotel? We want a Hotel in the Old Quarter in Hoi An. (Charlie: Còn khách sạn thì sao? Chúng tôi muốn có một khách sạn trong khu phố cổ ở Hội An.)

Tour operator: If you want a good one, you have Manacy Hotel, you also have cheaper ones, but the location is not so good. (Công ty lữ hành: Muốn ngon thì có Manacy Hotel, cũng có những cái rẻ hơn, nhưng vị trí không tốt lắm.)

Miley Cyrus: What’s Manacy Hotel like? (Charlie: Khách sạn Manacy như thế nào?)

Tour operator: It’s a boutique hotel with French Style decoration. They are famous for excellent service with beautiful rooms a great buffet for breakfast. (Điều hành tour: Đây là một khách sạn boutique với phong cách trang trí kiểu Pháp. Họ nổi tiếng với dịch vụ xuất sắc với phòng đẹp và bữa sáng tự chọn tuyệt vời.)

Miley Cyrus: Sounds good, tell me the prices. (Miley Cyrus: Nghe hay đấy, hãy cho tôi biết giá cả.)

Miley Cyrus: I would like to book Manacy Hotel. (Miley Cyrus: Tôi muốn đặt khách sạn Manacy.)

Tour operator: How many nights do you want to stay? (Người điều hành tour: Bạn muốn ở bao nhiêu đêm?)

Miley Cyrus: 5 nights. From the 5th of April to 10 of April (Miley Cyrus: 5 đêm. Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4)

Tour operator: Let me check. Yes, a room is available for those five nights. How about flights? (Người điều hành tour: Để tôi kiểm tra. Có, một phòng có sẵn cho năm đêm đó. Còn chuyến bay thì sao ạ?)

Miley Cyrus: Bambo Arlines please, we will fly on Sunday, 4 April (Miley Cyrus: Làm ơn cho Bambo Arlines, chúng tôi sẽ bay vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 4)

Tour operator: Please give me the passports of you and your husband. We will book services as you request. The tickets will be ready next Tuesday. Shall I send them to you? (Người điều hành tour: Vui lòng đưa cho tôi hộ chiếu của bạn và chồng bạn. Chúng tôi sẽ đặt dịch vụ theo yêu cầu của bạn. Vé sẽ sẵn sàng vào thứ Ba tới. Tôi sẽ gửi chúng cho bạn?)

Miley Cyrus: No, thanks! I’ll pick them up.I want to give a surprise to my husband. (Miley Cyrus: Không, cảm ơn! Tôi sẽ chọn chúng, tôi muốn tạo một bất ngờ cho chồng tôi.)

Miley Cyrus: Không, cảm ơn. Tôi sẽ đến lấy. Tôi muốn gây bất ngờ cho vợ tôi.

Tour operator: Remember that you must check in at the airport at least 45 minutes before departure time. (Điều hành tour: Hãy nhớ rằng bạn phải làm thủ tục tại sân bay ít nhất 45 phút trước giờ khởi hành.)

Trên đây là Hội thoại đặt Tour du lịch bằng tiếng Anh 4Life English Center (e4Life.vn) đã tổng hợp hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn trong những chuyến đi sắp tới.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 8 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page