Cấu trúc Otherwise trong tiếng Anh

Trong các bài kiểm tra hay giao tiếp hằng ngày bạn đã ít nhiều bắt gặp được cấu trúc Otherwise. Vậy bạn đã hiểu sâu từ định nghĩa, cấu trúc, cách dùng hay cách phân biệt giữa Otherwise với However/Unless/Or chưa? Nếu chưa thì hãy cùng 4Life English Center (e4Life.vn) tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc Otherwise
Cấu trúc Otherwise

1. Otherwise là gì?

Otherwise trong tiếng Anh mang nghĩa là “nếu không thì” thường dùng để diễn tả hai mệnh đề hoặc hai ý trái ngược nhau trong câu.

Ví dụ:

 • We have to go to work before 8:00 am, otherwise we will be punished: Chúng tôi phải đi làm trước 8 giờ sáng nếu không sẽ bị phạt
 • You should go home quickly, otherwise it will rain: Bạn nên về nhà nhanh chóng nếu không trời sẽ mưa

2. Cách dùng cấu trúc Otherwise trong tiếng Anh

Cấu trúc: Otherwise + Mệnh đề (Mang nghĩa là kẻo, nếu không thì)

Ví dụ:

 • I have to cook dinner, otherwise the family will go hungry: Tôi phải nấu bữa tối nếu không cả nhà sẽ đói
 • The kids have to get up before 7 a.m, otherwise they’ll be late for school: Lũ trẻ phải dậy trước 7 giờ sáng nếu không chúng sẽ bị trễ học

Cách dùng Otherwise được sử như một liên từ với nghĩa là “nếu không thì, ngoài ra thì, dẫu sao thì”. Khi sử dụng otherwise, hai mệnh đề phải được ngăn cách bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

 • Hurry up, otherwise you’ll be late for class: Nhanh lên, nếu không bạn sẽ bị trễ giờ học
 • Be quiet, otherwise you will be punished: Hãy im lặng, nếu không bạn sẽ bị phạt

Cách dùng cấu trúc Otherwise trong câu điều kiện (đây là một dạng biến thể của câu điều kiện). Nếu sử dụng otherwise trong câu điều kiện, mệnh đề theo sau otherwise sẽ là điều kiện không có thực và được lùi một thì.

Ví dụ:

 • I studied hard otherwise I would have failed my exam: Tôi đã học chăm chỉ nếu không tôi đã trượt kỳ thi của mình
 • I have been using your computer, otherwise I wouldn’t have been able to complete the report: Tôi đã sử dụng máy tính của bạn, nếu không tôi sẽ không thể hoàn thành báo cáo
Cách dùng cấu trúc Otherwise trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc Otherwise trong tiếng Anh

3. Phân biệt Otherwise với However/Unless/Or

3.1. Otherwise với However

3.1.1.  Phân biệt cấu trúc Otherwise và However khi đóng vai trò là trạng từ

Otherwise khi là trạng từ thường đi sau động từ.

Khi However là một trạng từ, thì được dùng để chỉ mức độ. Liền trước However là một tính từ hoặc trạng từ của nó.

Ví dụ:

 • She is unable to get good grades, however she received praise from her teacher: Cô ấy không thể đạt điểm cao, tuy nhiên cô ấy đã nhận được lời khen ngợi từ giáo viên của mình
 • I studied hard otherwise I would have failed my exam: Tôi đã học chăm chỉ nếu không tôi đã trượt kỳ thi của mình

3.1.2. Phân biệt cấu trúc otherwise và however khi đóng vai trò là một liên từ

Otherwise khi ở vai trò là một liên từ mang nghĩa là “nếu không/kẻo”.

However khi là một liên từ thì trước hoặc sau nó là một một mệnh đề, hay có thể đi liền sau một từ hoặc cụm từ đầu tiên của mệnh đề.

Lưu ý: However thường có nghĩa là “tuy nhiên/nhưng/dù sao” trong trường hợp hai mệnh đề ý nghĩa trái ngược nhau.

Ví dụ:

 • Come back early, otherwise it gets dark: Về sớm đi kẻo trời tối
 • She didn’t study hard, however she still got good grades: Cô ấy không học chăm chỉ, nhưng cô ấy vẫn đạt điểm cao

3.2. Otherwise với Unless

Otherwise cũng có thể mang nghĩa “If…not” như unless trong một vài trường hợp nhất định.

Nếu không muốn trường hợp đã được đề cập ở trước đó ta có thể dùng otherwise thay cho If…not .

Ex: Remember to take medicine. If you don’t, you’ll be sick: Nhớ uống thuốc. Nếu không uống, bạn sẽ bị ốm
→ Remember to take medicone; otherwise you’ll be sick: Nhớ uống thuốc; nếu không thì bạn sẽ bị ốm

Unless còn được gọi là dạng phủ định của If. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào dùng “If…not” cũng có thể dùng unless.

Unless sẽ không được sử dụng trong câu nghi vấn hoặc khi đề cập tới các điều kiện không có thực hay không thể xảy ra trong thực tế. Chính vì vậy, có những trường hợp có thể thay thế cho If…not, otherwise cũng không thể thay thế cho unless.

Ex: If it doesn’t rain, we will visit your mom. (Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ đi thăm mẹ của bạn)

→ Unless it rains, we will visit your mom.

Trong câu ví dụ này, chúng ta không thể sử dụng otherwise thay cho unless hoặc if…not vì nghĩa không phù hợp. Vì vậy, khi sử dụng từ, cần căn cứ vào nghĩa của câu để lựa chọn cho phù hợp.

3.3. Otherwise với Or

Theo đó, khi xét về vị trí trong câu:

 • Cấu trúc or luôn đứng ở giữa chủ ngữ (S) và động từ (V), và để nối 2 danh từ hoặc cụm danh từ
 • Cấu trúc otherwise có thể đứng ở trước chủ ngữ (S), giữa chủ ngữ (S) và động từ (V) hoặc sau động từ (V).

Còn khi so sánh về cách dùng, khi chúng ta đưa ra 2 lựa chọn, thì chúng ta có thể dùng cấu trúc or trong tất cả các trường hợp, còn cấu trúc otherwise chỉ khi chúng ta nối hai mệnh đề.

 • Chúng ta có thể sử dụng or và otherwise để đưa ra 2 lựa chọn là hai mệnh đề (S + V).
 • Chúng ta không thể dùng otherwise khi cân nhắc 2 lựa chọn là danh từ (N).

Ví dụ:

 • Wash the dishes immediately or I’ll whoop your ass.
  → Wash the dishes immediately otherwise I’ll whoop your ass.
  (Có rửa bát ngay không hay để tôi đánh cho nát đít đây)
 • ✔ I’m having a hard time choosing these, do you think I should take this one or this one?
  ✖ I’m having a hard time choosing these. Do you think I should take this one otherwise this one?
  (Em đang phân vân không biết nên chọn đôi giày này hay đôi giày này. Anh nghĩ em nên chọn đôi nào?)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

Chọn đáp án đúng:

 

1. …………… we do not hurry up, we will miss the train.

 1. If
 2. Unless
 3. Otherwise

2. We must hurry up; ……………………………. we will miss the train.

 1. Otherwise
 2. If
 3. unless

3. You must work hard; ………………………………., you will fail the exam.

 1. Unless
 2. If
 3. Otherwise

4. I hope she mends her ways. ………………………………….., she will be sacked.

 1. If
 2. Unless
 3. Otherwise

5.  ……………………………………. I do not work hard, I will fail the Exam.

 1. Unless
 2. Otherwise
 3. If

6. ………………………………….. I hurry up, I will miss the bus.

 1. If
 2. Unless
 3. Otherwise

7. You are in love with him. Why do you want to pretend …………………………………?

 1. Unless
 2. Otherwise

8. Of course she is interested in him. ………………………………………, she wouldn’t be asking about his whereabouts.

 1. If
 2. Unless
 3. Otherwise

9. The vaccine has saved tens of thousands of children who would …………………………….. have died.

 1. If
 2. Unless
 3. Otherwise

10. ……………………………….. you work hard, you will fail the test.

 1. Unless
 2. If
 3. Otherwise

Đáp án:

 1. If
 2. Otherwise
 3. Otherwise
 4. Otherwise
 5. Unless
 6. Unless
 7. Otherwise
 8. Otherwise
 9. Otherwise
 10. If
Bài tập vận dụng và đáp án
Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đây là tất tần tật kiến thức về cấu trúc Otherwise4Life English Center (e4Life.vn) muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng những kiến thức trên đã giúp bạn nắm vững cấu trúc ngữ pháp từ đó có thể vận dụng để đạt điểm cao trong các kì thi nhé!

Đánh giá bài viết
[Total: 3 Average: 4.7]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page