Cấu trúc Would like trong tiếng Anh

Cấu trúc would like hay would you like đã không còn xa lạ đối với người học tiếng Anh. Bởi nó là cấu trúc thông dụng. Do đó nếu bạn chưa tìm hiểu về cấu trúc này thì hãy tham khảo ngay bài viết này của 4Life English Center (e4Life.vn) ngay nhé!

Cấu trúc Would like trong tiếng Anh
Cấu trúc Would like trong tiếng Anh

1. Would like là gì?

Cấu trúc Would like, would you like là một cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong cách giao tiếp và văn nói. Cách dùng giống với động từ Want. Tuy nhiên would like mang tính chất lịch sự hơn để diễn đạt mong muốn khi đưa ra lời mời mọc, đề nghị.

2. Cách dùng cấu trúc Would like trong tiếng Anh

2.1. Dùng Would you like khi mời hoặc đề nghị

 • Công thức dùng để đưa ra một lời mời hay lời đề nghị nào đó.
  • Would you like + Noun?

Ví dụ:

Would you like a cup of coffee? (Bạn có muốn một cốc cà phê không?)

 • Khi có sử dụng động từ cụ thể ta dùng cấu trúc sau:
  • Would you like + to verb (infinitive)?

Ví dụ:

Would you like to make a cupcake? (Bạn có muốn làm một cái bánh cupcake không?)

Would you like to eat some chocolates? (Bạn có muốn ăn sô cô la không?)

2.2. Dùng Would you like khi hỏi nguyện vọng

 • Khi bạn muốn biết nguyện vọng của đối phương, xem họ mong muốn điều gì ta sử dụng cấu trúc:
  • What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

Ví dụ:

What would you like to do on the weekend? (Bạn muốn làm gì vào cuối tuần?)

What would you like to eat tomorrow morning? (Bạn muốn ăn gì vào sáng mai?)

What would you like to have on your graduation day? (Bạn muốn nhận quà gì vào ngày tốt nghiệp?)

3. Cách trả lời với câu hỏi Would like

Cách trả lời với câu hỏi Would like
Cách trả lời với câu hỏi Would like

3.1. Đối với lời mời, lời đề nghị

Khi nhận được một lời mời hay lời đề nghị chúng ta sẽ có hai khả năng là nhận lời và từ chối.

 • Với trường hợp bạn muốn từ chối lời mời ta có thể trả lời như sau:
  • I would love to but I cannot…(Tôi muốn nhưng tôi không thể…)
  • I am sorry, I cannot…(Tôi xin lỗi, tôi không thể…)
  • No, thank you so much (Không, cảm ơn bạn rất nhiều)

3.2. Đối với câu hỏi mong muốn

Khi bạn gặp câu hỏi What would you like to…. Bạn có thể trả lời bằng cách đơn giản sau

 • S + like N/to infinitive…
 • S + would like/love + N/to infinitive…
 • I’ll have…

Dưới đây là một vài tình huống cụ thể giúp bạn hình dung cách sử dụng cấu trúc và cách đáp lại nhé:

TH1: What would you like to do when you come to Ha Noi?

I would like to meet some my close friends

TH2: What would you like to do in my Grand opening shop?

I would like to sing a nice song.

Lưu ý:

Đôi khi trong văn viết hoặc ngay cả văn nói người ta có thể viết tắt would like thành ‘d like bạn nhé

4. Bài tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

Điền vào chỗ trống

 1. … you … see the waterfall behind that mountain?
 2. I … go to my hometown next summer, now I live in Ha Noi.
 3. What … you … do on this vacation?
 4. (A) Are you ready to order? (B) Yes, I … a cup of coffee, please.
 5. (A) Who … some banana cake? (B) We would!
 6. (A) Would you like a glass of orange juice? (B) Yes, I …, thank you!

4.2. Bài tập 2

Đặt câu sử dụng cấu trúc would like

 1. You have some candies, you want to give your friend.
 2. You want to invite your friend to go to the zoo with you.
 3. You really like a nice dress, and tell the salesperson that you want it.
 4. You want to ask whether your friend wants to have dinner with you.
 5. You want to offer your crush a cup of coffee.

4.3. Đáp án

Bài tập 1: 

 1. Would …like to
 2. would like to
 3. would …like to
 4. would like
 5. would like
 6. would like

Bài tập 2:

 1. Would you like to eat some candies?
 2. Would you like to eat some candies?
 3. Excuse me, I’d like this dress.
 4. Would you like to have dinner with me?
 5. Would you like to drink a cup of coffee?

Trên đây là tổng hợp các kiến thức về cấu trúc would like của 4Life English Center (e4Life.vn). Hy vọng bạn sẽ đạt điểm cao và có kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết
[Total: 5 Average: 3.2]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page