Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

Mặc dù khá phổ biến đối với học sinh, sinh viên tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ về cấu trúc Depend on trong tiếng Anh. Để có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này cũng như hiểu được sự khác nhau giữa Depend on, Depend Upon và Depending on thì hãy theo chân 4Life English Center (e4Life.vn) đi tìm hiểu qua bài viết sau.

Cấu trúc Depend on trong tiếng Anh
Cấu trúc Depend on

1. Depend on là gì?

Depend on alf một cùm từ được tạo thành từ động từ Depend và giới từ On. Cụm từ này mang nghĩa là dựa vào, tùy thuộc vào ai hay điều gì.

Ví dụ:

 • It all depends on your decision. (Tất cả tùy thuộc vào quyết định của bạn đó.)
 • You can always depend on Max. (Bạn luôn có thể tin tưởng vào Max.)
 • Whether or not we go to Da Lat for our holiday depends on the cost. (Chúng ta có đi Đà Lạt vào dịp nghỉ hay không phụ thuộc vào chi phí.)

2. Cách dùng cấu trúc Depend on trong tiếng Anh

Cấu trúc Depend on mang ý nghĩa là dựa vào, tùy thuộc vào ai/điều gì.

 • Depend on + somebody/something
  (depend on + Danh từ/Đại từ tân ngữ)

Ví dụ:

 • You can depend on Stark, he’s the most reliable person that I know. (Bạn có thể dựa vào Stark, anh ấy là người đáng tin nhất mà tôi biết.)
 • Some poor countries depend heavily on foreign aid. (Một vài quốc gia nghèo phụ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.)
 • Do you go out tonight? – Well, it depends on the weather.  (Bạn có ra ngoài tối nay không? – Còn phụ thuộc vào thời tiết nữa.)

Dùng khi muốn bảo tin tưởng ai làm gì thì ta có cấu trúc này.

 • Depend on somebody + to V

Ví dụ:

 • I can’t employ Tony if I can’t depend on him to act responsibly. (Tôi không thể thuê Tony nếu như tôi không tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có trách nhiệm.)

Bên cạnh đó, cấu trúc Depend on còn có thể đi với từ để hỏi. Ở trường hợp này ta có thể bỏ giới từ On.

 • Depend (on) + what/where/when/how/whether…

Ví dụ:

 • The time we arrive will depend on how long it takes to get through the traffic jam. (Thời điểm chúng ta đến nơi sẽ phụ thuộc vào chúng ta thoát khỏi sự tắc đường trong bao lâu.)
 • My study path depends on whether I study abroad or not. (Con đường học hành của tôi phụ thuộc vào việc tôi có đi du học hay không.)
 • Can you lift this box for me? – It depends how heavy it is. (Bạn có thể nâng cái hộp này cho tôi không? – Còn tùy thuộc xem nó nặng như thế nào.)

3. Phân biệt Depend on, Depend upon và Depending on

Phân biệt cấu trúc Depend on
Phân biệt Depend on, Depend upon và Depending on

Bạn có thể bắt gặp một số cấu trúc khác ngoài Depend on như Depend upon và Depending on. Vậy làm thể nào để phân biệt những cấu trúc này. Cùng tìm hiểu nào!

Đầu tiên với cấu trúc Depend on và Depend upon sẽ hoàn toàn giống nhau. Depend On/Upon là động từ chính trong câu, theo sau chủ ngữ.

Ví dụ:

 • The new strategy would depend on/upon the actual situation. (Chiến lược mới sẽ phụ thuộc vào tình hình hiện tại.)
 • The result of the exam depends crucially on/upon your luck. (Kết quả của bài kiểm tra phụ thuộc phần lớn vào sự may mắn của bạn.)

Mặc dù Depending on mang ý nghĩa giống với Depend on/upon tuy nhiên ở dạng V-ing và không thể đóng vai động từ chính trong câu. Cấu trúc Depending on không theo sau chủ ngữ mà sẽ là một cụm từ tách biệt, mở ra một mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • I will love a woman, depending on her inner beauty. (Tôi sẽ yêu một người phụ nữ, phụ thuộc vào vẻ đẹp bên trong của cô ấy.)
 • Depending upon how tall is your child, she or he might not be able to play this game. (Tuỳ thuộc vào chiều cao của em bé, em bé có thể sẽ không chơi được trò này.)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

Bài tập về cấu trúc depend on
Bài tập vận dụng

4.1. Bài tập 1

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

1. I might go to the party tomorrow – it ______ time I get home from work.

 1. depends what
 2. depends how
 3. depends when

2. Do you eat out at lunchtime? – Well, it ______ my work.

 1. depend on
 2. depends on
 3. depending on

3. ______ the final result, we will give a scholarship to the best student.

 1. Depending on
 2. Depends on
 3. Depend on

4. I ______ him to do it well.

 1. depending on
 2. depends on
 3. depend on

5. I’m ______ you. You should keep your promise.

 1. depending on
 2. depends on
 3. depend on

4.2. Bài tập 2

Điền từ/ cụm từ chính xác vào chỗ trống:

 1. Young children need to ______ completely ______ their parents.
 2. She wants to do things alone. She refused to ______ on anyone.
 3. My uncle ______ fishing for his income.
 4. Lisa can be nice or not, _______ the mood and the situation.
 5. They received a lot of love from people in the village, _______ how much they had given.

4.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A

Bài tập 2:

 1. depend…. on
 2. depend
 3. depends on
 4. depending on
 5. depending on

Trên đây là toàn bộ chi tiết về cấu trúc Depend on trong tiếng Anh. Hy vọng với chia sẻ tới từ 4Life English Center (e4Life.vn) đã phần nào giúp bạn củng cố chắc hơn về kiến thức ngữ pháp này. Hãy ôn tập thật kỹ và áp dụng vào thức tế nhé!

Đánh giá bài viết
[Total: 1 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page