175+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải

Hàng hải là một ngành rất đặc thù bao gồm nhiều nghiệp vụ, thủ tục phức tạp. Nắm vững bộ từ vựng, thuật ngữ và các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành hàng hải (Marine Industry)4Life English Center (e4Life.vn) muốn gửi đến sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp, xử lý tốt tình huống trong công việc.

Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải
Tiếng Anh chuyên ngàng hàng hải

1. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành hàng hải

1.1. Từ vựng tiếng Anh về chức danh trên tàu biển

 1. Captain: Thuyền trưởng
 2. Able seaman: Thủy thủ có bằng lái
 3. Sailors on duty: Thủy thủ trực ca
 4. Chief officer: Đại phó
 5. Radio communication officer: Sỹ quan thông tin vô tuyến
 6. Seafarer: Thuyền viên
 7. Chief engine: Máy trưởng
 8. Bosun: Thủy thủ trưởng
 9. Deputy sailor: Thủy thủ phó
 10. Sailors on duty : Thủy thủ trực ca
 11. Mate boat: Thuyền phó hành khách
 12. Air-conditioned officer: Sỹ quan máy lạnh
 13. Main mechanic: Thợ máy chính
 14. On duty mechanic : Thợ máy trực ca
 15. Electrician : Thợ kỹ thuật điện
 16. Radio worker: Nhân viên vô tuyến
 17. Doctor or medical staff: Bác sĩ hoặc nhân viên y tế
 18. Chef: Bếp trưởng
 19. Alimony: Cấp dưỡng
 20. Pumpman: Thợ bơm
 21. Second Machine: Máy hai
 22. Administration: Quản trị
 23. Staff: Nhân viên phục vụ
 24. Deck officers: Sỹ quan boong (phó hai, phó ba)
 25. Machine officer: Sỹ quan máy (máy ba, máy tư)
 26. Electrical engineering officer: Sỹ quan kỹ thuật điện
 27. Air-conditioner mechanic: Thợ máy lạnh
 28. Ship security officer: Sỹ quan an ninh tàu biển
 29. Deckhand: thuỷ thủ boong
Từ vựng tiếng Anh về chức danh trên tàu biển
Từ vựng tiếng Anh về chức danh trên tàu biển

1.2. Từ vựng tiếng Anh về nghiệp vụ vận hành hàng hải

 1. Floating beacon: Phao tiêu, phù tiêu, hải đăng
 2. Fueling terminals: Các cảng tiếp dầu
 3. Freefloat: Ra khỏi chỗ cạn
 4. Boiler feed pump: Bơm cấp nước cho nồi hơi
 5. Anchor is clear: Neo không vướng
 6. Beacon: Phao tiêu
 7. Bank: Bãi ngầm (ở đáy sông), đê gờ ụ (đất đá)
 8. Admidship: Lái thẳng
 9. Anchor is aweigh: Neo tróc
 10. Drift: Trôi giạt, bị cuốn đi
 11. Anchor is up: Neo lên khỏi mặt nước
 12. Anchorage: Khu đậu neo
 13. Avast heaving in: Ngừng/ khoan kéo neo
 14. Bale capacity: Dung tích hàng bao kiện
 15. Anchor: Neo
 16. Displacement: lượng rẽ nước
 17. Ashore: Trên bờ
 18. Atm = atmosphere: Atmôtffe (đơn vị) đơn vị áp suất
 19. Beach: Bãi biển, bãi tắm

1.3. Từ vựng tiếng Anh về nghiệp vụ thương mại ngành hàng hải

 1. Bulk – carrier: Tàu chở hàng rời
 2. Delivery date: Ngày giao hàng
 3. Entry visa: Thị thực nhập cảnh
 4. Full and down: Lợi dụng hết dung tích và trọng tải
 5. Deck load: Hàng trên boong
 6. Dead-freight: Cước khống
 7. Due: Phụ phí, thuế
 8. Due : Phụ phí, thuế
 9. Duty: Thuế, nhiệm vụ
 10. Exemption: Sự miễn trừ
 11. Due: Phụ phí, thuế
 12. Exonerate: Miễn cho, miễn
 13. Extra – weights: Những kiện hàng nặng

1.4. Các từ vựng tiếng Anh khác trong ngành hàng hải

 1. Sea protest: Kháng nghị (kháng cáo) hàng hải
 2. Admiralty: Hàng hải, hải quân
 3. Bill of lading: Vận đơn đường biển, vận tải đơn
 4. Bridge: Buồng lái, buồng chỉ hu
 5. Admiralty’s list of lights: Danh sách các hải đăng của Bộ tư lệnh hải quân
 6. Administrative marchinery: Bộ máy hành chính
 7. Authority: Người có thẩm quyền
 8. Authorization: Sự cho phép, sự cho quyền
 9. Astronomical: Thuộc thiên văn
 10. Dock dues: Thuế bến
 11. Safe distance: Khoảng cách an toàn
 12. Sale: Sự bán
 13. Depart: Khởi hành
 14. Sail in ballast: Chạy không hàng, chạy rỗng, chạy ba lát
 15. Bill of health: Giấy chứng nhận sức khỏe
 16. Blank (bearer) B/L: Vận đơn ghi đích danh người nhận hàng
 17. Booking note: Hợp đồng lưu khoang
 18. Bridge: Buồng lái, buồng chỉ hu
 19. Fuel filter: Bình lọc nhiên liệu
 20. Daily running cost: Chi phí dành cho ngày tàu
 21. Damages: Tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi thường tai nạn
 22. Declaration of Arms and Ammunition: Tờ khai vũ khí, đạn dược
 23. Declaration of narcotic and drug: Tờ khai các chất độc dược (thuốc ngủ, ma túy)
 24. Salvor: Người cứu hộ
 25. Sea-mark: Mục tiêu biển, dấu hiệu trên biển
 26. Demurrage: Tiền phạt làm hàng chậm
 27. Bow: Mũi tàu, đằng mũi
 28. Sand-dune: Đụn cát, cồn cát
 29. Deposit: Tiền đặt cọc
 30. Schedule: Lập lịch trình tàu chạy, biểu đồ vận hành
 31. Seafarer: Người đi biển, thủy thủ
 32. Depth: Độ sâu
 33. Disinfection and Deratization certificate: Giấy chứng nhận tẩy uế khử trùng và diệt chuột
 34. Derrick: Cần cẩu tàu
 35. Deviation: Sự chệch hướng, sự sai đường
 36. Fog signal: Dấu hiệu sương mù
 37. Fog patch: Dải sương mù
 38. Satisfaction: Sự thỏa mãn, sự vừa lòng, sự toại ý
 39. Seacoast wreck lightbuoy: Phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
 40. Dispatch: Giải phóng tàu nhanh
 41. Sacrifice: Sự hy sinh
 42. Seasonal zones: Những vùng thời tiết khí hậu khác nhau
 43. Seaworthiness: Tình trạng (khả năng) có thể đi biển được
 44. Safe: An toàn, chắc chắn
 45. Safe speed: Tốc độ an toàn
 46. Safely: Một cách an toàn
 47. Safety equipment: Thiết bị an toàn
 48. Sail: Chạy tàu
 49. Safety: Sự an toàn
 50. Salvage: Cứu hộ
 51. Direction: Hướng
 52. Sample: Mẫu, mẫu vật
 53. Save: Cứu
 54. Save: Tiết kiệm, giành được
 55. Search: Tìm kiếm, quan sát
 56. Schedule: Thời hạn, biểu thời gian
 57. Scope: Mức độ, phạm vi, tầm xa, ý định
 58. Sea miles per second: Hải lý / giây
 59. Seaworthy: Có thể đi biển, an toàn đi biển
 60. Seahed: Đáy biển
 61. Seacoastwreck: Phao đèn đánh dấu tàu đắm ở ven biển
 62. Sea-mark: Mục tiêu biển, dấu hiệu trên biển
 63. Seapilot: Hoa tiêu biển
 64. Seaward: Hướng biển

2. Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hàng hải

 1. Admiralty’s list of lights: Danh sách các hải đăng của Bộ tư lệnh hải quân
 2. Booking note: Hợp đồng lưu khoang
 3. Administrative marchinery: Bộ máy hành chính
 4. Bill of lading: Vận đơn đường biển, vận tải đơn
 5. Booking note: Hợp đồng lưu khoang
 6. Authorization: sự cho phép, sự cho quyền
 7. Astronomical: thuộc thiên văn
 8. Extra – weights: những kiện hàng nặng
 9. Bill of health: Giấy chứng nhận sức khỏe
 10. Anchor is up: neo lên khỏi mặt nước
 11. Blank (bearer)B/L: Vận đơn ghi đích danh người nhận hàng
 12. Bow: mũi tàu, đằng mũi
 13. Daily running cost: chi phí dành cho ngày tàu
 14. Damages: tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi thường tai nạn
 15. Bridge: buồng lái, buồng chỉ huy
 16. Disinfection and Deratization certificate: Giấy chứng nhận tẩy uế khử trùng và diệt chuột
 17. Declaration of narcotic and drug: tờ khai các chất độc dược (thuốc ngủ, ma túy)
 18. Demurrage: tiền phạt làm hàng chậm
 19. Declaration of Arms and Ammunition: Tờ khai vũ khí, đạn dược
 20. Depart : Khởi hành
 21. Demise (bare-boat) C/P: hợp đồng thuê tàu trần (trơn)
 22. Deposit: Tiền đặt cọc
 23. Depth: Độ sâu
 24. Fueling terminals: các cảng tiếp dầu
 25. Fog patch: dải sương mù
 26. Derrick: cần cẩu tàu
 27. Fog signal: dấu hiệu sương mù
 28. Able seaman: thủy thủ có bằng lái
 29. A hand to the helm!: Một thủy thủ vào buồng lái
 30. Dispatch: giải phóng tàu nhanh
 31. Anchor is aweigh: neo tróc
 32. Anchor is clear: neo không vướng
 33. Admidship: lái thẳng
 34. Deck load: hàng trên boong
 35. Anchorage: khu đậu neo
 36. Avast heaving in: ngừng/ khoan kéo neo
 37. Delivery order: lệnh giao hàng
 38. Bulk – carrier: tàu chở hàng rời
 39. Delivery date: ngày giao hàng
 40. Dead weight: trọng tải
 41. Ful and down: lợi dụng hết dung tích và trọng tải
 42. Bale capacity: dung tích hàng bao kiện
 43. Admidship: lái thẳng
 44. Displacement: lượng rẽ nước
 45. Drift: trôi giạt, bị cuốn đi
 46. Entry visa: thị thực nhập cảnh
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hàng hải
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hàng hải

3. Mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành hàng hải

3.1. Mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh trên tàu

Thuyền trưởng: Captain, I want to report – Thuyền trưởng, tôi muốn báo cáo

Thuyền viên: According to the announcement, there are obstacles ahead. Boats are hard to overcome – Theo thông báo, phía trước đang có chướng ngại vật. Thuyền khó có thể vượt qua.

Thuyền trưởng: What is that? – Đó là gì?

Thuyền viên: Haze affects vision. However, according to the lab’s prediction, it could be another ship of similar size. – Mây mù làm ảnh hưởng tới tầm nhìn. Tuy nhiên, theo dự đoán của phòng nghiên cứu, có thể là một con tàu khác với kích thước tương đương.

Thuyền trưởng: Is there any solution? – Có giải pháp nào không?

Thuyền viên: – Currently, the ship is still on the right route. It is expected that in 30 minutes it will be close to the enemy ship – Hiện tại, tàu vẫn di chuyển đúng lộ trình. Dự kiến 30 phút nữa sẽ gần với tàu đối phương.

Thuyền trưởng: Continue moving and broadcasting the speaker. Check who the opponent is? – Tiếp tục di chuyển và phát loa thu thông tin. Kiểm tra xem đối phương là ai.

Thuyền viên: Yes. I will convey it – Vâng. Tôi sẽ truyền đạt lại.

Thuyền trưởng: Also, call the mate to here for me. I have a problem to discuss. – Ngoài ra, gọi thuyền phó vào đây cho tôi. Tôi có vấn đề cần thảo luận

If there is a problem, contact me via the switchboard – Nếu có vấn đề gì, hãy liên hệ với tôi qua tổng đài.

Thuyền viên: Yes boss – Vâng, tuân lệnh

3.2. Mẫu hội thoại giao tiếp tiếng Anh khi nhập cảnh

Nhân viên: Please show me your customs declaration, sir – Làm ơn cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.

Hành khách: Here’s my immigration form – Đây là tờ khai nhập cảnh của tôi

Nhân viên: Hộ chiếu của bạn ở đâu? – Where is your passport?

Hành khách: This is my passport – Đây là hộ chiếu của tôi.

Nhân viên: – How long will you stay? – Bạn sẽ ở lại bao lâu?

Hành khách: I’ll be in Vietnam for tow weeks – Tôi sẽ ở Việt Nam khoảng 2 tuần

Nhân viên: Let me examine your luggage – Để tôi kiểm tra hành lý của bạn

3.3. Mẫu hội thoại tiếng Anh khi đi tàu

Hành khách: Hello, What time’s the next train to Halongbay? – Xin chào, mấy giờ có chuyến tàu tiếp theo đến Hạ Long? Nhân viên:It will be at 5 p.m. – Lúc 5 giờ chiều.

Hành khách: I would like to buy a ticket to Halongbay. – Tôi muốn mua 1 vé đi Hạ Long

Nhân viên: Would you like a round-trip ticket or a one-way ticket? – Anh/chị muốn mua vé khứ hồi hay một chiều?

Hành khách:I’d like a single to Halongbay – Tôi muốn mua một vé một chiều đi Hạ Long

Nhân viên: When would you like to travel? – Khi nào anh/chị muốn đi?

Hành khách:This Thursday, Are there any reductions for off-peak travel? – Thứ 5 tuần này, Có giảm giá nếu không đi vào giờ cao điểm không?

Nhân viên: Yes, it is – Vâng, đúng rồi.

Hành khách:Can I have a timetable, please? – Cho tôi xin lịch tàu chạy được không?

Nhân viên: Here you are, sir/madam. – Của anh/chị đây ạ.

Hành khách: How often do the trains run? – Bao lâu thì có một chuyến tàu ?

Nhân viên: Every 2 hours. – Cách 2 tiếng có một chuyến.

3.4. Mẫu hội thoại trao đổi thương mại

Nhân viên kiểm định: I am a quality controller’s buyer – Tôi là nhân viên kiểm tra chất lượng của bên mua hàng

Đối tác: Okay, follow me this way. – Được thôi, đi theo tôi lối này.

Nhân viên kiểm định: I want to check quanlity of cargo on your ship – Tôi muốn kiểm tra chất lượng hàng trên tàu

Đối tác: You will sample right? – Bạn sẽ lấy mẫu đúng không?

Nhân viên kiểm định: I want to take a batch of goods on your ship – Tôi muốn lấy mẫu lô hàng trên tàu

Đối tác: Yes – Được

Nhân viên kiểm định: Can I go down cargo hold? – Tôi có thể xuống khoang chứa hàng không?

Đối tác: I will lead the way – Tôi sẽ dẫn đường

Nhân viên kiểm định: Where does cargo hold stairway locate? – Cầu thang xuống khoang chứa hàng ở đâu?

Đối tác: I will get it for you. Do you want to go to the cargo compartment? – Tôi sẽ lấy cho bạn. Bạn có muốn xuống khoang chứa hàng không?

Nhân viên kiểm định: Does It has damage to the cargo? – Hàng hóa được chở từ nước nào?

Đối tác: This item is imported from Korea – Hàng này được nhập từ Hàn Quốc

Nhân viên kiểm định: When does ship berth to Hai Phong port? – Tàu cập cảng Hải Phòng khi nào?

Đối tác: 6am this morning – 6h sáng nay

Nhân viên kiểm định: How long does the ship discharge cargo? – Mất bao lâu mới dỡ hết hàng trên tàu?

Đối tác: Five hours – 5 giờ!

Trên đây là 175+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng hải4Life English Center (e4Life.vn) đã tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp đỡ bạn tự tin và xử lý tốt các tình huống trong công việc của mình.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 86 Average: 4.9]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page