Cách dùng cấu trúc Any và Some trong tiếng Anh

Hướng dẫn chi tiết về cách dùng cấu trúc Any và Some trong tiếng Anh có kèm theo ví dụ minh họa đầy đủ được tổng hợp bởi 4Life English Center (e4Life.vn) thông qua nội dung bài viết dưới đây. Hãy cùng tham khảo nhé!

Cấu trúc Any và Some
Cách dùng cấu trúc Any và Some

1. Nghĩa của Any và Some

Any và Some đều là những đại từ bất định ( Indefinite pronouns ) :

 • Some: vài, một ít, một số…
 • Any: chút, nào, không chút gì, bất cứ,…

2. Lúc nào dùng Any và Some?

 • Some và Any là dạng biến thể số nhiều của A/An.
 • Some và Any được dùng dùng để chỉ số lượng không xác định rõ hoặc bạn không biết chắc có bao nhiêu.
 • Some dùng trong câu khẳng định, lời mời và yêu cầu.
 • Any được dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn và mệnh đề IF.

3. Cách dùng cấu trúng Any và Some trong tiếng Anh

 • Some và Any kết hợp với danh từ ( Noun) 

Some + N không đếm được/ đếm được số nhiều

⇒ Cách dùng: Dùng trong câu khẳng định

⇒ Ví dụ : Chau has some coconut oil. (Châu có một ít dầu dừa).

Any + N không đếm được/ đếm được số nhiều

⇒ Cách dùng: Any dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn.

⇒ Ví dụ: She doesn’t have any milk. (Cô ấy không có chút sữa nào).

Are there any pens on the chairs? (Có bất cứ cái bút nào trên ghế đúng không?).

 • Some và Any dùng trong câu hỏi

Some dùng trong câu yêu cầu hoặc lời mời ( có hạn chế về số lượng )

⇒ Ví dụ: Would you like some milk in your coffee? (Bạn có muốn dùng một ít sữa vào cốc cà phê của bạn không?)

_ Some dùng trong câu hỏi khi câu trả lời mong đợi sẽ là ” yes ”

⇒ Ví dụ: What ‘s wrong with you? Have you got something in your eyes?

_ Any dùng trong câu nghi vấn, lời mời ( không có hạn chế về số lượng )

⇒ Ví dụ: Would you like anything to drink? (Bạn có muốn uống bất cứ thứ gì không?).

 • Some và Any kết hợp với giới từ “of”

Some và Any có thể đi một mình hoặc cũng có thể đi kèm với giới từ “of”.

⇒ Ví dụ : Some of people are late to class today. (Một vài người đến lớp muộn hôm nay).

Has Phong met any of the your friends? (Phong đã không gặp bất cứ người bạn nào của bạn đúng không?).

 • Một số cách dùng khác của Any

_ Any đi kèm với các từ mang nghĩa phủ định như: Hardly, Without, Never, Yet,…

⇒ Ví dụ: Sin went out without any money on her. (Sin đã ra ngoài mà không có bất cứ chút tiền nào trong người cô ấy).

_ Any được dùng trong mệnh đề IF

⇒ Ví dụ : If anyone has any question, i’ll be pleased to answer them

 • Các từ đi kèm với Some và Any phổ biến

– Các từ chỉ người: Somebody (vài người),Someone (đại từ của Somebody), Anybody (bất cứ ai), Anyone (đại từ của Anybody).

– Các từ chỉ vật: Something (vài vật), Anything (bất cứ vật).

SomeAny kết hợp với các từ để hỏi: Somehow (bằng cách nào), Somewhat (khá là), Somewhere (đâu đó), Anyhow = Anyway (bất cứ cách nào), Anywhere (bất cứ đâu)…

Trên đây là những nội dung chi tiết về giải thích nghĩa cũng như cách dùng cấu trúc Any và Some được tổng hợp rõ ràng bởi 4Life English Center (e4Life.vn). Hy vọng nội dung bài viết sẽ hữu ích đối với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
[Total: 6 Average: 4.3]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page