120+ Câu nói hay bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm

Có rất nhiều câu nói hay bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm mà bạn nên biết. Đôi khi nó sẽ giúp bạn dễ giao tiếp và cho lời khuyên người khác. Hoặc bổ sung ý cho bài viết của mình để câu văn trở nên hấp dẫn người đọc hơn. Hãy tham khảo ngay bài viết này của 4Life English Center (e4Life.vnngay nhé.

120+ Câu nói hay bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm
120+ Câu nói hay bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm

1. Những câu nói hay bằng tiếng Anh được yêu thích nhất

 1. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe ( Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi chút mong manh. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi thấy khó điều khiển bản thân. Nhưng nếu bạn không thể quản lý được tôi những lúc xấu xa nhất đó, thì chắc chắn bạn cũng không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất của tôi.)
 2. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous (Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.)
 3. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West (You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West ( Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ. )
 4. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein (Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.)
 5. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss ( Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra. )
 6. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen (Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.)
 7. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost (Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục.)
 8. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw (Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.)
 9. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders ( Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác.)
 10. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes (Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.)
 11. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You! (Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.)
 12. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma (Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.)
 13. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain (Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.)
 14. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde ( Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.)
 15. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.)
 16. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul (Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.)
 17. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso (Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.)
 18. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss (Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản.)
 19. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger (Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.)
 20. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower (Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.)
 21. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern (Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.)
 22. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini (Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.)

2. Những câu nói hay bằng tiếng Anh hài hước

 1. Life is short, smile while you still have teeth. (Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.)
 2. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. (Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.)
 3. The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost (Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.)
 4. People say nothing is impossible, but I do nothing everyday. (Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.)
 5. Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes (Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.)
 6. 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside. (Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.)
 7. Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey (Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.)
 8. I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode. (Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.)
 9. When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often. ( Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.)
 10. You never know what you have until… you clean your room. (Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.)
 11. I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head. (Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.)
 12. Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White (Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.)
 13. Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan (Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.)
 14. I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding. (Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.)
 15. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure. (Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.)
Những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp truyền cảm hứng
Những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp truyền cảm hứng

3. Những câu nói hay bằng tiếng Anh giúp truyền cảm hứng

 1. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde (Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.)
 2. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt (Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.)
 3. This too, shall pass. —Anonymous ( Rồi mọi chuyện sẽ qua.)
 4. Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted despite your changing moods. —C.S. Lewis (Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.)
 5. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss (Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng)
 6. The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous (Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.)
 7. There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky (Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.)
 8. Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit (Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.)
 9. It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky (Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.)
 10. Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein (Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.)
 11. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou (Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.)
 12. You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad (Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.)
 13. Be where your feet are — Anonymous (Hãy sống với hiện tại.)
 14. The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein (Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.)
 15. The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren (Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.)
 16. It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous (Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.)

4. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

 1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Dr. Seuss (Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.)
 2. You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey (Bạn phải nhảy như không một ai đang xem. Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương. Hát như không ai nghe thấy. Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.)
 3. Honesty is the first chapter in the book of wisdom. (Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan.)
 4. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe (Em ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi khi cảm thấy bất an. Em phạm sai lầm, em mất kiểm soát và cũng có lúc khó bảo. Nhưng nếu anh không thể chịu đựng em khi em tồi tệ nhất thì hẳn là anh cũng không xứng đáng với em khi em có tất cả những điều tốt đẹp nhất.)
 5. You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams. ― Dr. Seuss (Bạn biết mình đang yêu khi bạn không thể ngủ vì thực tế còn đẹp hơn cả giấc mơ.)
 6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde (Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới. Phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.)
 7. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)
 8. It’s not what you look at that matters, it’s what you see. (Những gì bạn nhìn thấy không phải là bản chất vấn đề, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy.)
 9. Being deeply loved by someone gives you strength while loving someone deeply gives you courage.― Lao Tzu (Được yêu bởi một ai đó cho bạn sức mạnh trong khi yêu ai đó sẽ cho bạn lòng dũng cảm.)
 10. Sadness flies away on the wings of time. (Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.)
 11. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost (Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó tiếp tục.)
 12. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West (Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.)
 13. Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.”— James Baldwin (Tình yêu giúp chúng ta cởi bỏ lớp mặt nạ mà chúng ta sợ rằng sẽ không thể sống nếu thiếu nó nhưng cũng biết rằng không thể mãi đeo nó trên mình.)
 14. Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. (Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.)
 15. Life is trying things to see if they work. (Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.)
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

5. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

 1. Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind. – Bernard M. Baruch (Sống là chính mình và nói những gì bạn cảm nhận được, bởi những người lưu tâm điều đó thì không phải quan tâm và những người quan trọng thì sẽ thấy nó không phải vấn đề.)
 2. Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger (Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn.)
 3. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller (Thành công và hạnh phúc nằm trong tay bạn. Quyết tâm gìn giữ hạnh phúc, và niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại mọi nghịch cảnh.)
 4. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson (Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.)
 5. Don’t compromise yourself – you’re all you have. – John Grisham, The Rainmaker (Đừng thỏa hiệp với bản thân mình – bạn là tất cả những gì bạn có)
 6. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown (Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.)
 7. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren (Vượt lên phía trước trong hoàn cảnh khó khăn là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là lý do vì sao một số người có tài năng bình thường nhưng có ý chí tiến thủ lớn lại đi xa hơn so với những người có tài năng vượt trội hơn hẳn.)
 8. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown (Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.)

6. Những câu nói tiếng Anh hay của người nổi tiếng

 1. “Stay hungry, stay foolish” (Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ). Đây là câu quotes tiếng Anh khơi nguồn cảm hứng vô cùng của cựu CEO Apple Steve Jobs. Những câu nói của ông đã trở thành những bài học quý giá cho chúng ta. Không chỉ có Steve Jobs có rất nhiều người nổi tiếng đã cho ra đời nhiều câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa. Cùng điểm qua những câu tiếng Anh hay trong phần cuối này nhé.
 2. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. – Steve Job. (Thời gian là hữu hạn, vậy nên đừng lãng phí vào việc sống cuộc đời của người khác )
 3. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. – Marilyn Monroe (Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.)
 4. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – Mark Twain (Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời người là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn phát hiện được lý do vì sao mình được sinh ra)
 5. Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco Chanel (Thành công sẽ đến với những ai biết được khó khăn là điều không thể tránh khỏi)
 6. A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein (Một người không bao giờ mắc lỗi cũng sẽ không bao giờ dám thử thách bản thân)
 7. The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney (Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.)
 8. Life is what happens to us while we are making other plans. – Allen Saunders (Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.)
 9. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. – William James (Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.)

7. Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

 1. Where there is love there is life. (Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.)
 2. Love has no age, no limit; and no death. (Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.)
 3. Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul. (Hạnh phúc không ở trong tài sản, và cũng không phải trong vàng bạc, mà hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn.)
 4. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you. (Nếu bạn sống đến 100 tuổi, thì tôi sẽ muốn sống tới 100 tuổi trừ đi một ngày để tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.)
 5. Try to be a rainbow in someone’s cloud. (Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó.)
 6. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe (Em ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi khi cảm thấy bất an. Em phạm sai lầm, em mất kiểm soát và cũng có lúc khó bảo. Nhưng nếu anh không thể chịu đựng em khi em tồi tệ nhất thì hẳn là anh cũng không xứng đáng với em khi em có tất cả những điều tốt đẹp nhất.)
 7. You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams. ― Dr. Seuss (Bạn biết mình đang yêu khi bạn không thể ngủ vì thực tế còn đẹp hơn cả giấc mơ.)
 8. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.― Lao Tzu (Được yêu bởi một ai đó cho bạn sức mạnh trong khi yêu ai đó sẽ cho bạn lòng dũng cảm.)
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

8. Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

 1. Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend. (Đừng bước đi trước trước tôi, tôi có thể không đi theo sau. Đừng đi phía sau tôi, tôi có thể không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh tôi và trở thành bạn của tôi.)
 2. A friendship can weather most things and thrive in thin soil, but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often, just to save it from drying out completely. (Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng thỉnh thoảng nó cần được bồi phủ bởi những lá thư và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé đơn giản để nó không bị khô héo.)
 3. Friendship flourishes at the fountain of forgiveness. (Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ.)
 4. Don’t be dismayed at goodbyes,a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends. (Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, một lời tạm biệt là cần thiết khi bạn có thể gặp lại, và gặp lại, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay cả cuộc đời, đó là điều chắc chắn đối với những người bạn.)
 5. Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. (Những người bạn tốt thật khó để tìm thấy, càng khó để rời bỏ, và không thể quên lãng.)
 6. Prosperity makes friends and adversity try them. (Sự giàu sang tạo nên bạn bè và sự khốn khó thử thách lòng họ.)

9. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về sự cố gắng

 1. Where there is a will, there is a way. (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.)
 2. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.)
 3. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.)
 4. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration (Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi.)
 5. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. (Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.)
 6. On the way to success, there is no trace of lazy men (trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.)
 7. Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. (Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử)
 8. Set your target and keep trying until you reach it. (Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.)
 9. We can’t insure success, but we can deserve it. (Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công, nhưng chúng ta xứng đáng được điều đó.)

10. Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

 1. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful. (Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.)
 2. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. (Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.)
 3. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. (Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.)
 4. I can not change the painful past and nor bleak future change awaits you in the front , but I ‘ll be with you when you need me. ( Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ bạn ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần đến tôi)
 5. If there is a tomorrow we are not together … with this you must always remember . You braver than you believe , stronger appearance and wise than you think . But the most important thing is , even though we are far apart … I will always be at your side. (Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn)
 6. You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel. (Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.)
 7. Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own. (Tình yêu là niềm khát khao đuợc dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình.)
 8. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, I will never leave. (Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi)
 9. I can not attribute to you the limits of what I think about you , but I can always do you change , mature and become yourself. (Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn, nhưng tôi luôn có thể để bạn thay đổi, trưởng thành và trở thành chính bạn)
 10. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one. (Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.)
 11. Parting is a blessing from god . That’s how you recognize that God has saved you from his mistakes. (Chia tay là một phép lành từ chúa trời. Đó là cách để bạn nhận ra rằng Chúa đã cứu bạn từ sai lầm của Người)
 12. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, I will never leave. (Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi)
 13. I can not change the painful past and nor bleak future change awaits you in the front, but I‘ll be with you when you need me. (Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ bạn ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần đến tôi)
 14. Let the tears fall and soften the wound in your heart. ~Eileen Mayhew. (Hãy để những giọt nước mắt rơi và làm dịu đi vết thương trong lòng bạn)
 15. Love is like a cup , it is better to break than to make you hurt for trying to puzzle the pieces together. (Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn làm bạn đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau)
 16. Love is like a jigsaw puzzle . When you ‘re in love , all the pieces in its correct position , but when things fall apart, it takes quite some time for you to put the pieces got together. (Tình yêu như một trò chơi ghép hình. Khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại).
Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

11. Những Status bằng tiếng Anh tâm trạng buồn

 1. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful. (Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.)
 2. You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel. (Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.)
 3. Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own. (Tình yêu là niềm khát khao đuợc dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình.)
 4. Love is not getting, but giving. (Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là những gì ta cho đi.)
 5. In this life we can no do great things. We can only do small things with great love. (Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.)
 6. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. (Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.)
 7. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one. (Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.)
 8. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile. (Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.)

12. Những câu nói tiếng Anh hay về ý chí

 1. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. – Will Rogers ( Ngay cả khi bạn đang đi đúng đường, bạn sẽ bị tụt lùi nếu bạn chỉ ngồi đó mà không tiến về phía trước.)
 2. Don’t say you don’t have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein. – H. Jackson Brown Jr. (Đừng ngụy biện rằng bạn không có đủ thời gian, quỹ thời gian bạn có mỗi ngày cũng giống hệt như của số giờ mà Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein có.)
 3. Don’t stop when you are tired, stop when you’re done. – David Goggins (Đừng dừng lại khi bạn thấm mệt, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành mục tiêu.)
 4. I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. – Michael Jordan (Tôi đã đánh trượt 9000 cú bóng trong cuộc đời sự nghiệp của tôi. Tôi thua gần 300 trận, 26 lần, tôi đã được tin tưởng giao cú bóng chốt dành chiến thắng nhưng tôi đã không làm được. Tôi thất bại hết lần này đến lần khác nhưng đó lại chính là lý do khiến tôi thành công.)
 5. Luck is a dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get. – Ray Kroc (May mắn là sự tích lũy của những giọt mồ hôi. Bạn đổ mồ hôi càng nhiều, bạn càng có nhiều may mắn.)
 6. Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try. – Jack Canfield (Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo lắng về những cơ hội mà bạn có thể bỏ lỡ khi bạn không dám thử một lần.)

Trên đây 4Life English Center (e4Life.vn) đã tổng hợp những Câu nói hay bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 7 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page