Hướng dẫn cách viết tên công ty bằng tiếng Anh

Thông qua bài viết này, 4Life Englisgh Center (e4Life.vn) cung cấp đến bạn nội dung hướng dẫn cách viết tên công ty bằng tiếng Anh chính xác nhất. Hãy cùng tham khảo ngay nhé!

cách viết tên công ty bằng tiếng Anh
Cách viết tên công ty bằng tiếng Anh

1. Những quy định pháp luât về đặt tên công ty bằng tiếng nước ngoài

 1. Tên công ty bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch tên công ty sang tiếng anh, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch nghĩa tương ứng sang tiếng anh.
 2. Đối với những tên công ty được đặt theo tiếng nước ngoài thì tên bằng tiếng ngoài sẽ phải được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của công ty. Điều này áp dụng tại trụ sợ chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp haowjc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

2. Cách viết tên công ty bằng tiếng Anh chính xác nhất

2.1. Cách viết tên công ty cổ phần bằng tiếng Anh

Loại hình công ty cổ phần khi dịch sang tiếng Anh sẽ là ” joint stock company”. Bạn có thể tham khảo các ví dụ về tên công ty cổ bằng bằng tiếng Anh dưới đây:

 1. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC JOINT STOCK COMPANY
  • Tên viết tắt: ABC JSC
 2. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TRADING JOINT STOCK COMPANY
 3. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
 4. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 5. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
 6. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY
 7. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING JOINT STOCK COMPANY
 8. Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY
 9. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CRAFTS JOINT STOCK COMPANY
 10. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU ABC
  • Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL JOINT STOCK COMPANY
 11. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY
 12. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 13. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY NÔNG NGHIỆP ABC
  • Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE JOINT STOCK COMPANY
 14. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
 15. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INTERIORS JOINT STOCK COMPANY
 16. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  KINH DOANH THIẾT BỊ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT JOINT STOCK COMPANY
 17. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ABC
  • Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 18. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC
  • Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY
 19. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY
 20. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ABC
  • Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY
 21. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
 22. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING JOINT STOCK COMPANY
 23. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 24. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
 25. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTIONE JOINT STOCK COMPANY
 26. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG KINH DOANH ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS JOINT STOCK COMPANY
 27. Tên tiếng việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

2.2. Cách viết tên công ty trách nhiệm hữu hạn bằng tiếng Anh

Cách viết tên công ty trách nhiệm hữu hạn bằng tiếng Anh
Cách viết tên công ty trách nhiệm hữu hạn bằng tiếng Anh

Tên tiếng anh của loại hình “ công ty TNHH” là : Company Limited. Các ví dụ bạn có thể tham khảo khi dịch tên công ty TNHH sang tiếng anh:

 1. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ABC
  • Tên tiếng anh: ABC COMPANY LIMITED
  • Tên viết tắt: ABC CO.,LTD
 2. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TRADING COMPANY LIMITED
 3. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
 4. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED
 5. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
 6. Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
 7. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING COMPANY LIMITED
 8. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CRAFTS COMPANY LIMITED
 9. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU ABC
  • Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL COMPANY LIMITED
 10. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS COMPANY LIMITED
 11. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT COMPANY LIMITED
 12. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
 13. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ABC
  • Tên tiếng anh: ABC BUSINESS DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED
 14. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP ABC
  • Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE COMPANY LIMITED
 15. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED
 16. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INTERIORS COMPANY LIMITED
 17. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ABC
  • Tên tiếng anh: ABC IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
 18. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC
  • Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED
 19. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY LIMITED
 20. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ABC
  • Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS COMPANY LIMITED
 21. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ABC
  • Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE COMPANY LIMITED
 22. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING COMPANY LIMITED
 23. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
 24. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED
 25. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ABC
  • Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED
 26. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  XÂY DỰNG KINH DOANH ABC
  • Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS COMPANY LIMITED
 27. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ABC
  • Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
 28. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  KINH DOANH THIẾT BỊ ABC
  • Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT COMPANY LIMITED
 29. Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ABC
  • Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE COMPANY LIMITED

3. Một số lưu ý khi đặt tên công ty bằng tiếng Anh

Về cách viết tên công ty bằng tiếng Anh thì sẽ có một vài lưu ý như sau:

 • Viết tắt tên địa danh gắn liền với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể thấy ở một số công ty lớn: Vinamilk, Vinacomin, Donafood…
 • Tên viết tắt từ tên công ty bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Ví dụ: VNG, ABC, BBCC…
 • Đặt tên công ty ý nghĩa bằng ngoại ngữ: The Real, The Braind, A Plus

Trên đây là hướng dẫn cách viết tên công ty bằng tiếng Anh có kèm theo các ví dụ phổ biến và một vài lưu ý về cách đặt tên. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng nội dung bài viết sẽ hữu ích với bạn.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
[Total: 3 Average: 3.7]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page