426+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải đang là một trong những vấn đề đang rất được quan tâm và được xem là một trong những thách thức lớn đối với nhiều đô thị đang phát triển. Sau đây 4Life English Center (e4Life.vn) sẽ tổng hợp cho bạn những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xử lý nước thải đầy đủ và chi tiết nhất.

tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải

1.1. Từ vựng về các loại van

 • Automatic valve : van tự động
 • Angle valve : van góc
 • Air-operated valve : van khí nén
 • Adjusting valve : van điều chỉnh
 • Alarm valve : van báo động
 • Amplifying valve : đèn khuếch đại
 • Balanced valve : van cân bằng
 • Brake valve : van hãm
 • By-pass valve : van nhánh
 • Ball and lever valve : van hình cầu – đòn bẩy
 • Bucket valve : van pit-tông
 • Ball valve : van hình cầu, van kiểu phao
 • Back valve : van ngược
 • Balanced needle valve : van kim cân bằng
 • Bottom discharge valve : van xả ở đáy
 • Butterfly valve : van bư­ớm; van tiết lưu
 • Bleeder valve : van xả
 • Compensation valve : van cân bằng, van bù
 • Control valve : van điều chỉnh; van kiểm tra
 • Check valve : van cản; van đóng; van kiểm tra
 • Cut-off valve : van ngắt, van chặn
 • Clapper valve : van bản lề
 • Charging valve : van nạp liệu
 • Clack valve : van bản lề
 • Compression valve : van nén
 • Cup valve : van hình chén
 • Conical valve : van côn, van hình nón
 • Discharge valve : van xả, van tháo
 • Diaphragm valve : van màng chắn
 • Double-beat valve : van khóa kép, van hai đế
 • Delivery valve : van tăng áp; van cung cấp
 • Distribution valve : van phân phối
 • Drilling valve : van khoan
 • Direct valve : van trực tiếp
 • Disk valve : van đĩa
 • Draining valve : van thoát n­ớc, van xả
 • Exhaust valve : van tháo, van xả
 • Ejection valve : van phun
 • Expansion valve : van giãn nở
 • Emergency closing valve : van khóa bảo hiểm
 • Emptying valve : van tháo, van xả
 • Electro-hydraulic control valve : van điều chỉnh điện thủy lực
 • Fuel valve : van nhiên liệu
 • Flap valve: van cửa lật,  van bản lề
 • Float valve : van phao
 • Feed-regulating valve : van điều chỉnh cung cấp
 • Free discharge valve : van tháo tự do, van cửa cống
 • Flooding valve : van tràn
 • Feed valve : van nạp, van cung cấp
 • Globe valve : van hình cầu
 • Gate valve : van cổng
 • Gauge valve : van thử n­ước
 • Gas valve : van ga, van khí đốt
 • Governor valve : van tiết lưu, van điều chỉnh
 • Hydraulic valve : van thủy lực
 • Hinged valve : van bản lề
 • Hand operated valve : van tay
 • Levelling valve : van chỉnh mức
 • Leaf valve : van lá, van cánh; van bản lề
 • Inverted valve : van ngược
 • Injection valve : van phun
 • lift valve : van nâng
 • Intake valve : van nạp
 • Inlet valve : van nạp
 • Interconnecting valve : van liên hợp
 • Nozzle control valve : van điều khiển vòi phun
 • Needle valve : van kim
 • Mushroom valve : van đĩa
 • Multiple valve : van nhiều nhánh
 • Main valve : van chính
 • Overflow valve : van tràn
 • Overpressure valve : van quá áp
 • Orifice valve : van tiết lưu
 • Operating valve : van phân phối
 • Oulet valve : van xả, van thoát
 • Penstock: van cửa phai
 • Pintle valve : van kim
 • Pressure relief valve : van chiết áp
 • Paddle valve : van bản lề
 • Plate valve : van tấm plug valve : van bít
 • Pressure operated valve : van áp lực
 • Pipe valve : van ống dẫn
 • Piston valve : van pít tông
 • Pilot valve : van điều khiển; đèn kiểm tra
 • Release valve : van xả
 • Reducing valve : van giảm áp
 • Revolving valve : van xoay
 • Rebound valve : van ngược
 • Reverse-acting valve : van tác động ngược
 • Return valve : van hồi lưu, van dẫn về
 • Relief valve : van giảm áp, van xả
 • Reflux valve : van ngược
 • Reversing valve : van đảo, van thuận nghịch
 • Regulating valve : van tiết lưu, van điều chỉnh
 • Shut-off valve : van ngắt
 • Self-acting valve : van lưu động
 • Starting valve : van khởi động
 • Safety valve : van an toàn, van bảo hiểm
 • Slide valve : van trượt
 • Screw valve : van xoắn ốc
 • Suction valve : van hút
 • Supply valve : van cung cấp, van nạp
 • Servo-motor valve : van trợ động
 • Stop valve : van đóng, van khóa
 • Straight-way valve : van thông
 • Spring valve : van lò xo
 • Springless valve : van không lò xo
 • Steam valve : van hơi
 • Self-closing valve : van tự khóa, van tự đóng
 • Water-escape valve : van thoát nước; van bảo hiểm
 • Water-cooled valve : van làm nguội bằng n­ước
 • Tube needle valve : van kim
 • Two-way valve : van hai nhánh
 • Three-way valve : van ba nhánh
 • Tube valve : van ống
 • Throttle valve : van tiết lưu
 • Transfer valve : van thông; van thoát
 • Through-way valve : van thông
 • Transforming valve : van giảm áp, van điều áp
 • Turning valve : van quay
 • Triple valve : van ba nhánh
 • Thermostatic control valve : van điều ổn nhiệt

1.2. Từ vựng về các loại bể

 • Filter : bể lọc
 • Destritus tank : bể tự hoại
 • Ground reservoir : bể chứa xây kiểu ngầm
 • Basin : bể, lưu vực (sông)
 • Clarifying tank : bể lắng, bể thanh lọc
 • Tempering tank : bể ram, bể tôi
 • Reservoir : bể chứa nước sạch
 • Ground water : nước ngầm
 • Slime tank : bể lắng mùn khoan
 • Digestion tank : bể tự hoại
 • Underground storage tank : bể chứa ngầm (dưới đất)
 • Rapid filter : bể lọc nhanh
 • Ground water stream : dòng nước ngầm
 • Water-storage tank : bể trữ nước
 • Sedimentation tank : bể lắng
 • Sewage tank : bể lắng nước thải
 • Gathering tank : bình góp, bể góp
 • Catch tank : bình xả
 • Expansion tank : bình giảm áp; thùng giảm áp
 • Settling tank : bể lắng
 • Charging tank : bình nạp
 • Depositing tank : bể lắng bùn
 • Water bearing stratum (aquifer, aquafer) : tầng chứa nước
 • Dip tank : bể nhúng (để xử lý)
 • Sump tank : bể hứng; hố nước rác, bể phân
 • Flowing water tank : bể nước chảy
 • Storage tank : thùng chứa, thùng bảo quản, thùng trữ, bể trữ
 • Regulating tank : bình cấp liệu; thùng cấp liệu
 • Slurry tank : thùng vữa; thùng nước mùn; bể lắng mùn khoan
 • Ribbed tank : bình có gờ
 • Suds tank : bể chứa nước xà phòng
 • Auxiliaty tank : bình phụ; thùng phụ
 • Supply tank : bể cấp liệu; bể cung cấp
 • Absorption field : mương hấp thụ xử lý nước từ bể tự hoại
 • Priming tank : thùng mồi nước, két mồi nước
 • Surge tank : buồng điều áp; tailrace
 • Dosing tank : thùng định lượng
 • Surge tank : buồng điều áp có máng thoát
 • Separating tank : bình tách, bình lắng
 • Aeration tank : bể thông khí, bể làm thoáng, hiếu khí
 • Vacuum tank : bình chân không; thùng chân không
 • Overhead storage
 • Self-sealing tank : bình tự hàn kín
 • Water tank : tháp nước có áp
 • Sediment tank : thùng lắng
 • Water table (ground water level) : mực nước ngầm
 • Emergency tank : bình dự trữ; bể dự trữ cấp cứu
 • Injection well : giếng phun
 • Water tank : thùng nước, bể nước, xitéc nước
 • Precipitation tank : bể lắng; thùng lắng
 • Rejection tank : buồng thải
 • Sand tank : thùng cát
 • Head tank : két nước có áp
 • Chlorination contact chamber : bể tiếp xúc clo
 • Reactor :thiết bị phản ứng , bể phản ứng
 • Holding tank : thùng chứa, thùng gom
 • Septic tank : hố rác tự hoại; hố phân tự hoại
 • Clarifier : thiết bị lắng, bể lắng
 • Final sedimentation tank : bể lắng cuối
 • Collecting tank : bình góp, bình thu
 • Elevated tank : tháp nước, đài nước
 • Exhaust tank : thùng xả, thùng thải; ống xả
 • Feed tank : thùng tiếp liệu; bình tiếp liệu
 • Gage tank : thùng đong
 • Float tank : bình có phao, thùng có phao
 • Settling chamber : buồng lắng
 • Gauging tank : bình đong, thùng đong
 • Measuring tank : thùng đong
 • Storage container : thùng chứa rác
 • Benthic : (thuộc về) đáy
 • Compartmented tank : bình chứa nhiều ngăn, thùng nhiều ngăn

1.3. Một số từ vựng liên quan khác

 • Waste water treatment : xử lý nước thải
 • Wastewater : nước thải
 • Sewage treatment plant : nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt
 • Pump : máy bơm
 • Water resources : tài nguyên nước
 • Water pollution : ô nhiễm nước
 • Flow : chảy; lưu lượng
 • Treatment: xử lý
 • Raw water : nước thô
 • Potable water : nước uống
 • Fresh water : nước ngọt
 • Water quality : chất lượng nước
 • Leachate : nước rỉ (bãi rác)
 • Greywater : nước xám – nước thải từ máy giặt, nhà tắm, bồn rửa
 • Saline water : nước mặn
 • Water quality index (WQI) : chỉ số chất lượng nước
 • Sewage : nước cống
 • Scum : váng bọt
 • Waste water treatment plant : nhà máy xử lý nước thải
 • Flow equalization : điều hoà lưu lượng
 • Sampling : lấy mẫu
 • Absorption/absorbent : (sự, quá trình) hấp thụ/chất hấp thụ
 • Municipal wastewater : nước thải đô thị
 • Screen : chắn rác
 • Sanitary lanfill : bãi chôn lấp hợp vệ sinh
 • Storm sewer : cống dẫn nước bề mặt
 • Aquatic : (thuộc về) nước
 • Wet oxidation : oxy hoá
 • Wet scrubber : tháp rửa khí kiểu ướt
 • Recycled water : nước tận dụng lại
 • Pumping station : trạm bơm
 • Recycle flow : dòng tuần hoàn
 • Effluent : dòng ra, đầu ra (hệ xử lý)
 • Water bearing stratum (aquifer, aquafer) : tầng chứa nước
 • Aqueduct : kênh dẫn nước
 • Turbidity : độ đục
 • Domestic wastewater : nước thải sinh hoạt
 • Stream : dòng chảy
 • Activated sludge : bùn hoạt tính
 • Trickling filter : lọc sinh học nhỏ giọt
 • Grease skimmer : thiết bị hớt dầu, mỡ
 • Acid rain : mưa axit
 • Suction pipe : ống hút nước
 • Ecosystem : hệ sinh thái
 • Dechlorination : khử/tách clo
 • Electrical conductivity : độ dẫn điện
 • Water cycle, hydrologic cycle : chu trình nước
 • Sludge : bùn hữu cơ (từ xử lý nước thải)
 • Gravity thickened sludge : bùn nén trọng lực
 • Sludge disposal : tiêu hủy bùn
 • Gravity separation : tách bằng trọng lực
 • Treatment system : hệ thống xử lý
 • Aeration : sục khí, thông khí (xử lý nước thải), làm thoáng (xử lý nước)
 • Advanced treatment : xử lý bậc cao
 • Treatment plant : nhà máy / trạm / xưởng xử lý
 • Acid deposition : lắng đọng axit
 • Supernatant liquor : lớp chất lỏng bề mặt
 • Treatment method : phương pháp xử lý
 • Silt : đất bùn
 • Flowrate : lưu lượng (nước sông, nước thải)
 • Livestock water : nước chăn nuôi
 • Shortage : sự thiếu hụt
 • Fluoridation : flo hóa
 • Assimilative capacity : khả năng tự làm sạch (của vực nước)
 • Ion exchange : trao đổi ion
 • Elevated reservoir : đài chứa nước
 • Treated water : nước sau xử lý
 • Isolation : tách, cô lập
 • Lube oil : dầu bôi trơn
 • Contamination : sự nhiễm bẩn
 • Loading rate : tải trọng
 • Supernatant liquor return : hồi lưu chất lỏng bề mặt
 • Labor protection : bảo hộ lao động
 • Preservation : bảo quản
 • Surface tension : ứng suất bề mặt, sức căng bề mặt
 • Suspended solids : chất rắn lơ lửng
 • Non-point source (NPS) : nguồn phân tán, nguồn không điểm
 • Dewater : loại nước, làm khô
 • Liquefaction : hoá lỏng
 • Effluent to lake : dẫn nước đã xử lý ra hồ
 • Preliminary treatment  : xử lý sơ bộ
 • Urban solid waste : chất thải rắn đô thị
 • Two stage digestion : 2 giai đoạn phân hủy
 • Temperature : nhiệt độ
 • Thickener effluent : nước ra khỏi thiết bị nén bùn
 • Precipitation : kết tủa, sa lắng
 • Magnetic saperator : thiết bị tách bằng từ
 • Toxic/poisonous : độc hại
 • Thickening : làm đặc, tách nước
 • Land disposal : thải bỏ vào đất
 • Flotation : tuyển nổi
 • Thermoelectric power : nhà máy nhiệt điện
 • Transmissibility (ground water) : khả năng vận chuyển nước (đối với nước ngầm)
 • Transpiration : thoát hơi nước
 • Thermal destruction : phân hủy nhiệt
 • Leaching : rò rỉ, thấm
 • Landfill : bãi chôn rác
 • Activated carbon : than hoạt tính
 • Conversion : chuyển hoá
 • Flocculation/flocculant : (sự, quá trình) tạo bông/chất tạo bông
 • Ventilation : thông gió
 • Emission factor : hệ số phát thải
 • Eliminate : tách bỏ, loại trừ
 • Emission : phát thải
 • Secondary wastewater treatment : xử lý nước thải bậc 2
 • Sediment : cặn lắng, trầm tích
 • Sedimentation : (sự, quá trình) lắng
 • Secondary digestion : phân hủy cấp 2
 • Contaminant : chất nhiễm bẩn
 • Discharge : thải bỏ, lưu lượng (dòng chảy)
 • Venturi scrubber : tháp phun tốc độ cao
 • Control : kiểm soát
 • Backwash wastewater : nước thải rửa ngược
 • Maximum contaminant level (MCL) : nồng độ ô nhiễm tối đa
 • Combined sewer : hệ thống cống kết hợp (thu gom chung nước thải và nước mưa)
 • Microorganisms : vi sinh vật
 • Municipal solid waste (MSW) : chất thải rắn đô thị
 • Mixed sludge : bùn đã khuấy trộn
 • Microbial metabolism : trao đổi chất vi sinh vật
 • Metabolism : trao đổi chất
 • Package-bed scrubber : tháp phun có lớp đệm cố định
 • Clarify : làm trong, lắng
 • Peak flow : lưu lượng cực đại hay cực tiểu
 • Deoxygenation : (sự, quá trình) loại oxy
 • Desalinization : khử mặn, loại muối
 • Disposal : thải bỏ
 • Environment :  môi trường
 • Out let : dòng ra
 • Environmental assessment : đánh giá môi trường
 • Denitrification : (sự, quá trình) khử nitrat
 • Over flow : dòng tràn
 • Osmosis : thẩm thấu
 • Outfall : điểm thải
 • Treated water : nước đã qua xử lý, nước sạch
 • Oxidation (sự, quá trình) oxy hóa
 • Oxygen demand : nhu cầu oxy
 • Drainage : kênh dẫn nước, cống thoát nước
 • Disinfection/disinfectant : khử trùng/chất khử trùng
 • Digestion : (sự, quá trình) phân hủy
 • Permeability : độ thấm
 • Grit settling : lắng cặn
 • Handle/handling : sử dụng, xử lý
 • Physico-chemical treatment processes : các quá trình xử lý hóa lý
 • Grit chamber : hố lắng cát
 • Filtration : lọc
 • Source control : kiểm soát nguồn thải
 • Specific conductance : độ dẫn riêng
 • Filtration supply water : nước cấp cho bể lọc
 • Poison : sự nhiễm độc, chất độc
 • Hazardous waste : chất thải nguy hại
 • Pollutant : chất gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm
 • Spray irrigation : tưới phun
 • Pollution prevention : ngăn ngừa ô nhiễm
 • Activated sludge waste : bùn hoạt tính thải bỏ
 • Humidifying water : nước làm ẩm
 • Storage : lưu trữ
 • Evaporate/evaporation : bay hơi
 • Headloss : tổn thất áp lực
 • Dissolved oxygen (DO) : oxy hòa tan
 • Pollution : sự ô nhiễm
 • Stagnent water = standing water : nước tù đọng
 • Solute : chất tan
 • Index : chỉ số
 • Sludge filter pressing and drying : lọc ép và làm khô bùn
 • Solidification : đóng rắn
 • Indicator : chỉ thị
 • Sorting : phân loại
 • Solvent : dung môi
 • Hydraulic loading rate : tải trọng thủy lực
 • Solution : dung dịch
 • Heat drying : làm khô bằng nhiệt
 • Hydraulic retention time (HRT) : thời gian lưu thủy lực
 • Condensation : ngưng tụ
 • Coagulation/coagulant : (sự, quá trình) keo tụ/chất keo tụ
 • Hydroelectric power : thủy điện
 • Excess sludge : bùn dư
 • Impermeable layer : lớp không thấm, lớp chống thấm
 • Residential solidwaste : chất thải rắn từ khu dân cư
 • Inffluent : dòng vào, đầu vào (hệ xử lý)
 • Industrial wastewater : nước thải công nghiệp
 • Infiltration : thấm, lọc
 • Impingement separator : tách bằng sục khí
 • Drinking water supply : cấp nước sinh hoạt
 • Humus : mùn
 • Primary wastewater treatment : xử lý nước thải sơ cấp
 • Remove/removal : loại, tách, xử lý
 • Aerobic attached growth treatment process : quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám
 • Activated sludge return : hồi lưu bùn hoạt tính
 • Protective coarse bar screen : song chắn rác
 • Process modification : cải tiến quá trình
 • Pump strainer : rọ lọc ở đầu ống hút của bơm để ngăn rác
 • Public supply : cấp nước công cộng
 • Quality analyzer : thiết bị phân tích chất lượng
 • Pyrolysis : nhiệt phân
 • Alkalinity : độ kiềm
 • Public water use : sử dụng nước cấp công cộng
 • Return flow : dòng/lưu lượng tuần hoàn
 • Quality improvement : cải thiện môi trường
 • Return sludge : bùn tuần hoàn
 • Quality control : kiểm tra chất lượng
 • Collector well : giếng thu nước (cho nước ngầm)
 • Alkaline : (có tính) kiềm
 • Raw water pipeline : tuyến ống dẫn nước thô
 • Alum : phèn nhôm (nhôm sulfat)
 • Aerobic suspended-growth treatment process : quá trình xử lý sinh học hiếu khí thể lơ lửng
 • Biodiversity : đa dạng sinh học
 • Raw sludge : bùn thô
 • Breakpoint chlorination : clo hóa điểm tới hạn
 • Airlift : bơm (nước, nước thải) dùng khí
 • Boiler : nồi hơi
 • Quality planning : lập kế hoạch chất lượng
 • Reuse : tái sử dụng
 • Quality management : quản lý chất lượng
 • Aerobic attached-growth treatment process : quá trình xử lý sinh học hiếu khí thể bám
 • Acute toxicity : độc tính cấp
 • Biofiltration : lọc sinh học
 • Borehold : bãi giếng (gồm nhiều giếng nước )
 • Biological nutrient removal : xử lý chất dinh dưỡng bằng phương pháp sinh học
 • Selector valve : đèn chọn lọc
 • Primary digestion : phân hủy cấp 1
 • Primary settling : lắng cặn cấp 1
 • Surface water : nước mặt
 • Acid-forming bacteria : vi khuẩn lên men tạo acid trong quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ
 • Raw water pumping station : trạm bơm nước thô, trạm bơm cấp I
 • Reverse osmosis (RO) : thẩm thấu ngược
 • Waste water treatment system : hệ thống xử lý nước thải
 • Runoff : nước chảy tràn bề mặt
 • Treated water pumping station : trạm bơm nước sạch, trạm bơm cấp II
 • Aquaculture : nuôi trồng thuỷ sản
 • Adsorption/adsorbent/adsorbate (sự, quá trình) : hấp phụ/chất hấp phụ/chất bị hấp phụ
 • Transmission pipeline : tuyến ống truyền tải ( tuyến ống cấp I)
 • Distribution pipeline : tuyến ống phân phối (tuyến ống cấp II)

Ôn tập từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải

Trên đây là toàn bộ những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xử lý nước thải đầy đủ nhất mà 4Life English Center (e4Life.vn) đã tổng hợp cho bạn. Hy vọng đây sẽ là công cụ hữu ích cho những kỹ sư cũng như những người đang hướng tới công việc liên quan đến ngành này.

Đánh giá bài viết
[Total: 1 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page