Cách làm bài IELTS Writing Task 1 Line Graph

Bài viết hôm nay, trung tâm IELTS Đà Nẵng 4Life English Center (e4Life.vn) sẽ hướng dẫn bạn cách làm bài IELTS Writing Task 1 Line Graph có kèm ví dụ và lời giải chi tiết ngay tại bài viết dưới này!

IELTS Writing Task 1 Line Graph
IELTS Writing Task 1 Line Graph

1. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 Line Graph

1.1. Line Graph là gì?

 • Đối với dạng bài Ielts Task 1 Line Graph, biểu đồ line là biểu đồ trong đó chứa một hoặc nhiều đường.
 • Chú ý, mỗi một đường trong biểu đồ đều biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc thời gian ( tuần, tháng, năm,…)

1.2. Đặc điểm Line Graph

 • Đối với Line Graph, điều đặc trưng nhất là yếu tố thời gian. Và đây cũng là điều dùng để phân biệt biểu đồ Line Graph đối với các biểu đồ khác.
  • Nội dung thông tin được cung cung thể hiện sự thay đổi của sự vật, sự việc qua các mốc thời gian ( số liệu ở trục hoành của line graph luôn là thời gian)
  • Đơn vị đo thời gian ở đây có thể là giờ, ngày, tháng, năm.
  • Xu hướng thay đổi luôn được thể hiện rõ nét. Có thể là tăng, giảm hoặc giữ nguyên không đổi.
 • Các thì được sử dụng đa dạng :
  • Nếu thời gian trong quá khứ, hãy sử dụng thì quá khứ đơn
  • Nếu thời gian trong tương lai, hãy dùng thì tương lai
  • Nếu như diễn tả sự thay đổi kéo dài từ quá khứ đến tương lai, hãy dùng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành

1.3. Cần viết gì trong bài Ielts Writing Task 1 Line Graph

Trong Ielts Task 1 Line Graph, người làm bài cần viết :

 • Một đoạn văn có dung lượng ít nhất là 150 từ mô tả về các thông tin được thể hiện trong biểu đồ
 • Mô tả khách quan các thông tin được thể hiện qua biểu đồ, chú ý không lồng ghép quan điểm, ý kiến của người viết vào bai làm
 • Cần có sự chọn lọc thông tin, chọn lọc số liệu để mô tả được tổng quan nội dung thông tin biểu đồ thể hiện. Tránh ôm đồm dẫn đến không kịp giờ

1.4. Một sô ví dụ mẫu về Line Graph

Ví dụ 1 : Biểu đồ có 3 đường

Biểu đồ Line Graph có 3 đường
Biểu đồ Line Graph có 3 đường

Ví dụ 2 : Biểu đồ có trên 3 đường

Biểu đồ Line Graph có 3 đường trở lên
Biểu đồ Line Graph có 3 đường trở lên

1.5. Cách đọc Line Graph

Đầu tiên, để làm bài Ielts Writing Task 1 Line Graph, hãy nhìn lướt qua tổng quan biểu đồ để nắm được một số thông tin chính sau đây :

 • Biểu đồ cung cấp những thông tin gì ( dựa vào trục hoành và trục tung của line ).
 • Xác định chủ ngữ của toàn bài.
 • Xác định đơn vị đo của mỗi số liệu ( ví dụ trục hoành có ghi các mốc thời gian cụ thể, bạn cần xác định nó được đo theo đơn vị ngày,, tháng hay năm ).
 • Xác định số lượng đường line được thể hiện trong biểu đồ.

==> Tìm hiểu khóa học IELTS Online cam kết đầu ra 6.5+ của trung tâm dạy IELTS Online 4Life English Center

2. Từ vựng thường dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Line Graph

2.1. Từ vựng chỉ sự biến động

Sau đây là bảng từ vừng chỉ sự biến động ( thay đổi tăng, giảm, dao động, không thay đổi ) thường được dùng đối với bài Ielts Writing Task 1 Line Graph :

Verb Noun 
TăngIncreaseAn Increase
RiseA Rise
GrowGrowth
BoomA Boom
RocketAn Upward trend
Go up
DecreaseA Decrease
DeclineA Decline
FallA Fall
DropA Drop
Go DownA Reduction
A Downward trend
Không thay đổiRemain StableA Plateau
Level out
Stay constant
Dao độngFluctuateA Fluctuation

2.2. Từ vựng chỉ mức độ thay đổi

AdjectivesAdverbs 
Thay đổi lớnDramaticDramatically
SharpSharply
ConsiderableConsiderably
SubstantialSubstantially
WildWildly
Thay đổi nhỏ, vừaSlightSlightly
MarginalMarginally
ModerateModerately
Thay đổi với tốc độ nhanh theo thời gianRapidRapidly
SwiftSwiftly
SuddenSuddenly
Thay đổi với tốc độ chậm theo thời gianGradualGradually
SteadySteadily

3. Các cấu trúc câu thường dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Line Graph

3.1. Cấu trúc nêu số liệu

Subject + Verb + Object, (at) [số liệu]

VD: The percentage of sugar consumption reached its peak in 1995, at 45%.

[khoảng thời gian] + witnessed/ saw/ experienced + a rise/ decrease of [số liệu] + in + [nhóm muốn nói đến]

VD: The period from 1990 to 1995 saw a rise of 5% in the percentage of sugar consumption.

3.2. Cấu trúc nêu lớn nhất, nhỏ nhất

 • Lớn nhất: 

[nhóm muốn nói đến] + led the way with [số liệu]

VD: The percentage of sugar consumption led the way with 45%.

At the top position was [nhóm muốn nói đến], at [số liệu]

VD: At the top position was the percentage of sugar consumption, at 45%.

 • Nhỏ nhất:

At the bottom position was [nhóm muốn nói đến], at [số liệu]

VD: At the bottom position was the percentage of salt consumption, at 10%.

3.3. Cấu trúc bằng nhau

[nhóm 1] and [nhóm 2] were (almost) the same, at (around) [số liệu]

VD: The percentage of sugar consumption and the percentage of salt consumption were almost the same, at around 4%.

3.4. Cấu trúc gấp bao nhiêu lần

[nhóm 1] doubled/trebled/was 4 times higher than that of [nhóm 2], at [số liệu nhóm 1] and [số liệu nhóm 2] respectively.

VD: The percentage of sugar consumption was two times higher than that of salt consumption, at 40% and 20% respectively.

3.5. Cấu trúc câu kép

[nhóm 1] + Verb, which was followed by [nhóm 2]

VD: The percentage of sugar consumption was the highest, which was followed by that of salt consumption.

[nhóm muốn nói đến] + Verb before Verb-ing

VD: The percentage of sugar consumption increased rapidly before staying constant from 1990 to 1995.

4. Cách làm bài Ielts Writing Task 1 Line Graph

Example: The graph below shows consumers’ average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.

Ielts Writing Task 1 Line Graph
Đề bài mẫu

4.1. Bước 1: Phân tích đề

 • Xác định chủ ngữ của biểu đồ (đối tượng chính được đề cập đến): Chủ ngữ ở đây là: Average annual expenditure on cell phone, national and international fixed-line services
 • Xác định đơn vị đo lường: Đơn vị $
 • Xác định yếu tố thời gian: Ở đây, có 9 mốc thời gian từ 2001 – 2010
 • Xác định số lượng đường có trong biểu đồ: Có tất cả là 3 đường được thể hiện trong biểu đồ
 • Xác định loại thì được sử dụng: Các mốc thời gian biểu đạt là quá khứ nên chúng ta dùng thì quá khứ đơn

4.2. Bước 2: Viết Introduction

Chú ý viết theo lối hành văn của mình, sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc của mình. Tránh dùng những từ ngữ đã được đề sử dụng

Một số từ ngữ dùng để viết paraphase trong IELTS Writing Task 1 Line Graph
Một số từ ngữ dùng để viết paraphase trong IELTS Writing Task 1 Line Graph

4.3. Bước 3: Xác định ý chính và viết Overview

Viết tổng quan xu hướng chung được thể hiện. Không đi vào phân phân tích hay đề cập đến số liệu ở phần này. Ở phần Overview chỉ cần viết 1-2 câu dùng để thiện hiện nội dung chính về :

 • Xu hướng : tăng hay giảm? dao động hay giữ nguyên?.
 • Đặc điểm về độ lớn: dây nào, điểm nào cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất.

Example: It is clear that while the yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure. Also, the figure for international fixed-line service was lowest during the period.

4.4. Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Body

Chia ra thành hai đoạn, mỗi đoạn gồm 4-5 câu. Dựa theo số lượng đường mà viết cụ thể:

Body 1: (từ 2001 đến 2006) In 2001, there was an average of nearly $700 spent on national landline phones by US residents, in comparison with only around $200 each on mobile phones and international landline services. Over the next five years, the average amount poured into national fixed-line phones fell by approximately $200. By constrast, yearly spending on cell phones witnessed a significant increase of roughly $300. At the same time, the figure for overseas landline services fluctuated slightly below $300.

Body 2: (từ 2006 đến 2010) In 2006, US consumers spent the same amount of money on mobile and national fixed-line services, with just over $500 on each. From the year 2006 onwards, it can be seen that the average yearly expenditure on mobile phones surpassed that on national fixed-line phones and mobile phones became the most common means of communication. To be specific, yearly spending on mobile phone services increased to nearly $750 in the last year, while the figure for national landline phone ones decreased to about $400 at the end of the period. During the same period, there was a stability in the figure for overseas phone calls.

4.4.1. Cách nhóm phần Body theo thời gian

Cách này có ưu điểm là sẽ so sánh được các đối tượng với nhau trong cùng khoảng thời gian. Đối với những Line Graph không có quá nhiều số liệu, có thể phân chia mốc thời gian làm hai phần.

 • Body 1: Miêu tả đầu tiên và điểm giữa
 • Body 2: Miêu tả điểm thời gian cuối cùng

Chú ý : Dựa vào đề để linh động chia phần

Biểu đồ 3 đường line graph trong IELTS Writing
Biểu đồ 3 đường line graph trong IELTS Writing

4.4.2. Cách nhóm phần Body theo đặc điểm về xu hướng

 • Chia ra theo từng đối tượng. Ví dụ: USA là viết thành một đoạn thân bài. Đoạn tiếp theo đề cập đến các số liệu của China.
 • Đối với những biểu đồ có quá nhiều đường thì nên dùng cách này
Dạng biểu đồ line graph
Dạng biểu đồ line graph

Trên đây là nội dung chia sẻ về hình thức dạng bài và cách làm bài IELTS Writing Task 1 Line Graph. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có thể hiểu hơn về dạng bài này. Chúc bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
[Total: 11 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page