Cách dùng cấu trúc Might / May trong tiếng Anh

Để diễn đạt điều gì đó có thể là thật hoặc có khả năng xảy ra ta sử dụng cấu trúc Might và May (có thể, có lẽ). Vậy cách dùng và sự khác biệt giữa May và Might bạn đã nắm rõ chưa? Nếu chưa thì hãy cùng 4Life English Center (e4Life.vn) phân tích ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc Might
Cấu trúc Might

1. Cách dùng cấu trúc Might/May trong tiếng Anh

1.1. Diễn tả sự việc có thật hoặc có thể xảy ra ở hiện tại/ tương lai

Cấu trúc: S + may/might + Vinf

Ví dụ: It may/ might be a bomb: Có thể có một quả bom

Lưu ý: Trong cách dùng này, Might không phải quá khứ của May, mà May có tính chắc chắn nhiều hơn Might.

1.2. Diễn tả sự việc có thể đang xảy ra ở hiện tại/ tương lai

Cấu trúc: S + may/ might + be + Ving

Ví dụ: Malcolm isn’t in his office. He may/ might be working at home today: Malcolm không có ở văn phòng. Có thể là hôm nay anh ấy đang làm ở nhà

1.3. Diễn tả sự xin phép

Cấu trúc:

 • May I ……?
 • I wonder if I might ……

Ví dụ:

 • May I close the window?: Tôi đóng cửa sổ có được không?
 • I wonder if I might have a little more cheese: Tôi tự hỏi liệu tôi có thể có thêm chút phô mai nữa được không?

Lưu ý:

 • May/ Might có tính trang trọng, lễ phép hơn Can/ Could.
 • Might ít được dùng trong văn nói

1.4. May được dùng để chỉ sự cho phép; May not được dùng để từ chối lời xin phép

Ví dụ:

 • May/ Might I borrow your car?: Tôi mượn ô tô của bạn có được không?
 • Yes, of course you may./ No, I’m afraid you may not: Dĩ nhiên là có thể rồi./ Không, tôi e là không được đâu
Cách dùng cấu trúc Might/May trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc Might/May trong tiếng Anh

2. Bài tập vận dụng và đáp án

2.1. Bài tập 1

1. I’m looking for Sarah. Do you know where she is?

 1. (she/ watch/ TV/ in her room) ……..
 2. (she/ go/ out) ……..

2. I can’t find my umbrella. Have you seen it?

 1. (it/ be/ in the car) ………
 2. (you/ leave/ in the restaurant last night) ………

3. Why didn’t Dave answer the doorbell? I’m sure he was at home at the time.

 1. (he/ go/ to bed early) ………
 2. (he/ not/ hear/ the doorbell) ………
 3. (he/ be/ in the shower) ………

2.2. Bài tập 2

Lựa chọn các cụm trong hộp để hoàn thành câu

may sign may earn might cook may win

might sell may I go might have may I see

 1. There are lots of excellent football players in this team. I think they may win the match.
 2. We ………… this house and move to the countryside.
 3. Mum,…….. to the school party?
 4. Mr. Hung, you …….. here or at the end of the contract.
 5. The owner …………. lots of money from this supermarket.
 6. She ………… some problems with her family now.

2.3. Đáp án

Bài tập 1:

1.

 1. She might be watching TV in her room
 2. She might have gone out

2.

 • It might be in the car
 • You might have left it in the restaurant last night

3.

 1. He might have gone to bed early
 2. He might no have heard the doorbell
 3. He might have been in the shower

Bài tập 2:

 1. might sell
 2. may I go
 3. may sign
 4. may earn
 5. might have
Bài tập vận dụng và đáp án
Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đây là tất cả nhưng chia sẻ của 4Life English Center (e4Life.vn) về cấu trúc Might. Hy vọng những kiến thức trên đã giúp bạn nắm vững cấu trúc ngữ pháp từ đó có thể vận dụng để đạt điểm cao trong các kì thi nhé!

Đánh giá bài viết
[Total: 5 Average: 4.6]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page