Cấu trúc In order to trong tiếng Anh

Chắc hẳn mọi người đã quá quen thuộc với cấu trúc in order to tuy nhiên để sử dụng thành thạo được cấu trúc này bạn cần phải nắm rõ được các kiến thức mà 4Life English Center (e4Life.vn) tổng hợp ngay dưới đây!

Cấu trúc In order to trong tiếng Anh
Cấu trúc In order to trong tiếng Anh

1. In order to là gì?

“In order to” là một liên từ phụ thuộc trong Tiếng Anh, có nghĩa là “để, để mà”. Chúng ta sử dụng “in order to” với động từ nguyên thể để diễn tả mục đích của một việc gì đó.

Ví dụ : He arrives early in order to get a good seat (Anh ấy đến sớm để có chỗ ngồi tốt)

2. Cách dùng cấu trúc In order to trong tiếng Anh

2.1. In order to đưa đến mục đích hướng vào chủ thể hành động

  • Cấu trúc: S+V+ in order (not) to + V…

Ví dụ: I study hard in order to get good marks. (Tôi học tập chăm chỉ để đạt điểm cao.)

Mục đích của việc học hành chăm chỉ là cho chính nhân vật “tôi” đạt điểm tốt. Trường hợp này chính là đưa ra mục đích hướng vào chủ thể hành động.

2.2. In order to đưa đến mục đích hướng vào đối tượng khác

  • Cấu trúc: S+V+ in order for + O + (not) to + V…

Ví dụ: Sales would need to rise by at least 50% in order for the company to be profitable. (Doanh số bán hàng cần phải tăng ít nhất 50% để công ty có lãi.)

Mục đích của việc doanh số tăng lên là hướng vào tương lai sau này của công ty. Vậy nên đây là mục đích hướng vào đối tượng khác.

3. Một số lưu ý khi sử dụng In order to

Một số lưu ý khi sử dụng In order to
Một số lưu ý khi sử dụng In order to
  • Nếu câu sau có các động từ want, like, hope… thì sẽ bỏ đi và chỉ giữ lại động từ sau nó.

Ví dụ:

I will travel to Da Nang City. I want to meet my grandpa.

I will travel to Da Nang City in order to meet my grandpa.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về cấu trúc “in order to” trong tiếng Anh. Hi vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn phần nào trong việc sử dụng cấu trúc trên. Chúc các bạn học tốt!

  • Cấu trúc “in order to” chỉ được áp dụng khi chủ ngữ của hai câu giống nhau

Ví dụ:

I talked to him. I will have a better understanding of the situation.

I talked to him in order to have a better understanding of the situation.

Trên đây là những kiến thức liên quan đến cấu trúc in order to  4Life English Center (e4Life.vn) tổng hợp được. Chúc bạn sẽ đạt được điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết
[Total: 1 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page