Cấu trúc Either trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh khi bạn muốn diễn đạt từ “cũng” giống như tiếng Việt thì phải viết như thế nào? Nếu như bạn vận dụng thành thạo cấu trúc Either thì đây khong còn là vấn đề khó. Hãy tham khảo ngay bài viết này của 4Life English Center (e4Life.vnngay nhé!

Cấu trúc Either trong tiếng Anh
Cấu trúc Either trong tiếng Anh

1. Either là gì?

“Either” có nghĩa là cái này hoặc cái kia. “Either” được dùng với động từ ở dạng số ít dạng khẳng định và thường áp dụng cho dạng câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ: I don’t drink enough water, and you don’t either. (Tôi không uống đủ nước và bạn cũng vậy.)

2. Cách dùng cấu trúc Either trong tiếng Anh

2.1. Either đứng ở cuối câu

Ở vị trí này, EITHER có nghĩa là “cũng không”, dùng để phụ họa cho ý đã nói trước đó với nghĩa phủ định. Ở cách dùng này, Either là giống như too dùng ở cuối câu nhưng too dùng trong câu khẳng định, còn Either thì dùng trong câu phủ định.

Ta có hình thức như sau:

 • S + TRỢ ĐỘNG TỪ + DẠNG RÚT GỌN CỦA NOT + ,EITHER.

Các ví dụ của trợ động từ + dạng rút gọn của NOT: Aren’t, Isn’t, Don’t, Doesn’t, Didn’t, Haven’, Hasn’t, Can’t, Couldn’t, Hadn’t, Shouldn’t, Wouldn’t…

Lưu ý: AM NOT không có dạng rút gọn nên có thể nói I AM NOT, EITHER. Còn các động từ khác nên dùng dạng rút gọn.

Ví dụ: Có 3 người đang nói chuyện với nhau:

A:I love fried fish. (Tôi thích cá chiên)

B:I don’t. (Tôi không thích cá chiên)

C:I don’t either. (tôi cũng không)

 • Nếu không rút gọn câu với trợ động từ + dạng rút gọn của NOT thì EITHER phải đứng cuối 1 câu có đầy đủ CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + TÂN NGỮ (S + V +O)

Ví dụ:

I don’t like this one, and I don’t like that one, either. (Tôi không thích cái này và tôi cũng không thích cái kia.)

Peter isn’t here. John isn’t here, either. (Peter không có ở đây. John cũng không có ở đây)

2.2. Either đứng liền trước danh từ nhưng chỉ danh từ số ít

Ví dụ:

Either shop is okay because their prices are the same (Cửa hàng nào cũng được vì giá cả đều như nhau)

On either side of the temple, there is a small entrance. (Ở hai bên của ngôi đền, có một lối vào nhỏ.)

2.3. Cấu trúc Either of + Đại từ tân ngữ You/them/us hoặc Either of + Danh từ số nhiều

Lưu ý: danh từ số nhiều này phải xác định bằng cách có THE hoặc có TÍNH TỪ SỞ HỮU đằng trước.

Ví dụ:

I don’t like either of my brothers (Tôi không thích một trong hai anh em của mình)

If either of the girls comes, please tell her I am not here. (Nếu một trong hai cô gái đến, hãy nói với cô ấy rằng tôi không có ở đây.)

2.4. Cấu trúc Either A or B

Ví dụ:

We must either go now or stay till the end (Chúng ta phải đi ngay bây giờ hoặc ở lại cho đến khi kết thúc)

He must be either mad or drunk. (Anh ta phải điên hoặc say.)

3. Phân biệt Either và Neither

Phân biệt Either và Neither
Phân biệt Either và Neither
 • “Either” kết hợp trợ động từ thể phủ định (do not/does not/did not).
 • Trong khi đó “neither” kết hợp với động từ thể khẳng định (do/does/did).
  Ví dụ: They didn’t go picnic last weekend, and she didn’t either. (Họ đã không đi dã ngoại vào cuối tuần trước và cô ấy cũng không.)
  They didn’t go picnic last weekend, and neither did she. (Họ đã không đi picnic vào cuối tuần trước, và cô ấy cũng vậy.)
 • “Neither” đã có “n” đứng trước (n được viết tắt từ not) do đó phải kết hợp với trợ động từ thể khẳng định.
  Ex: I’m not very good at cooking, and Laura isn’t either. (Tôi nấu ăn không giỏi và Laura cũng không)
  I’m not very good at cooking, and neither is he. (Tôi nấu ăn không giỏi, và anh ấy cũng vậy.)
 • “Either” nằm cuối của câu và sau trợ động từ thể phủ định, trong khi đó “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính. Thêm vào đó, “Neither” cũng được dùng để rút gọn câu trả lời với nghĩa “cũng không”.
  Ví dụ: A: She doesn’t like playing sports. (Cô ấy không thích chơi thể thao.)
  B: Neither do I.(Tôi cũng không). Chúng ta cũng có thể nói “Me neither”

4. Bài tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

Sử dụng cấp trúc neither… nor/ either… or điền vào chỗ trống.

 1. _______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.
 2. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 3. When I go to Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.
 4. This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.
 5. I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone.
 6. His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.
 7. _______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll call the cop.
 8. _______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them.
 9. You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.
 10. My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.

4.2. Bài tập 2

Bài tập neither… nor/ either… or

 1. … I or my mother am a doctor.
 1. Neither
 2. Either
 3. Not

2. Neither Laura nor her classmates … going to the park today.

 1. is
 2. are
 3. were

3. Jane should prepare for the exams and … should you.

 1. either
 2. neither
 3. so

4. He doesn’t go picnic this weekend and they don’t, …

 1. too
 2. neither
 3. either

5. A: “They don’t think he told jokes.” – B: “…”

 1. Neither do I.
 2. So do I
 3. Me, too.

6. I don’t like listening to music, …

 1. either
 2. too
 3. neither

7. A: “I can’t go there.” – B: “…”

 1. So can I.
 2. Neither can I.
 3. I don’t, either.

8. A: “My sister likes listening to music so much.” – B: “…”

 1. So am I.
 2. I do, too.
 3. Neither do I.

9. A: “You don’t do your homework.” – B: “…”

 1. You do, either.
 2. You don’t, either.
 3. Neither don’t you.

10. . A: “She’s good at cooking.” – B: “…”

 1. So am I.
 2. So do I.
 3. Neither am I.

4.3. Đáp án

Bài tập 1: 

 1. B
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. A
 7. B
 8. B
 9. B
 10. A

Bài tập 2: 

 1. Neither … nor
 2. Either …or
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … nor

Trên đây là cấu trúc either được 4Life English Center (e4Life.vn) tổng hợp hy vọng sẽ giúp bạn có thêm được nhiều kiến thức hay và bổ ích. Chúc bạn đạt được điểm cao trong các kỳ thi sắp tới.

Đánh giá bài viết
[Total: 4 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page