Cấu trúc Different from trong tiếng Anh

Chi tiết về cách sử dụng cấu trúc Different from (có ví dụ minh họa) được 4Life English Center (e4Life.vn) trình bày thông qua bài viết dưới đây. Tham khảo ngay!

cấu trúc Different from
Cấu trúc Different from

1. Different from là gì?

 • Nghĩa của cụm từ ” Different from ” : khác với (ai/cái gì)
  • My opinion is different from yours. ( Ý kiến của tôi khác với ý kiến của cậu.)
  • Minh is so different from his brother. ( Minh rất khác anh trai của của cậu ấy.)

2. Cách dùng cấu trúc Different from trong tiếng Anh

Cấu trúc Different from

 • Ngữ pháp: S + to be/linking verb + different from + O (O là Danh từ/Đại từ)

⇒ Lưu ý: Linking verb là các động từ nối, đi được với tính từ (thay vì trạng từ) dùng để miêu tả các trạng thái của người/vật

⇒ Ví dụ:

 • Humans are different from other animals. ( Loài người khác với các giống loai khác.)
 • Your dress looks different from mine. (Váy cậu trông khác với váy của tớ.)
 • The song is different from the last time I heard it. (Bài nhạc khác với lần trước tôi nghe.)

Cấu trúc Different to

⇒ Lưu ý: Cấu trúc Different to thường được sử dụng trong văn nói, thay thế cho cấu trúc Different from

⇒ Ví dụ:

 • Jane is different to her mom. (Jane khác với mẹ của cô ấy.)
 • Your new car is so different to the old one. ( Chiếc xe mới của cậu khác với cái cũ ghê.)
 • Mai’s salary is different to mine. ( Lương của Mai khác với lương của tôi.)

Cấu trúc Different than

⇒ Lưu ý: Cấu trúc Different than thường được sử dụng trong tiếng Anh – Mỹ

⇒ Ví dụ:

 • This coffee tastes very different than/from/to the one I often drink. ( Vị cà phê này khác với loại tôi hay uống.)
 • We’re planning something different this year than/from/to (what) we did last year. ( Năm nay chúng tôi định làm một cái gì đó khác năm ngoái)

3. Phân biệt Different from và The same as

Trái nghĩa với cấu trúc Different from, cấu trúc The same as mang nghĩa : giống, giống với

Ngữ pháp cấu trúc The same as:

 • the same as + Noun
 • the same + Noun + as

⇒ Ví dụ:

 • Your shirt is the same as hers. ( Áo của cậu giống áo cô ấy kìa.)
 • Duc is the same age as my husband. ( Đức cùng tuổi với chồng tôi.)
 • The apple has the same weight as the orange. ( Quả táo này có khối lượng giống với quả cam.)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

Yêu cầu : Viết lại những câu sau sang tiếng Anh dùng cấu trúc Different from hoặc The same as

 1. Tình huống của họ khác với của chúng ta.
 2. Cô ấy đi giày giống cậu.
 3. EQ khác IQ như thế nào?
 4. Bóng đá khác với các loại hình thể thao khác.
 5. Anh ấy được sinh cùng ngày với tôi

4.2. Bài tập 2

Yêu cầu: Điền từ đúng vào chỗ trống

 1. The final match today is different ______ 2019.
 2. How are you ______ from your father ?
 3. The cake tastes ______ as chocolate.
 4. We imagine ourselves more ______ other animals.
 5. Rain is pronounced ______ reign in English.

4.3. Đáp án

Đáp án bài tập số 1

 1. Their situation is different from ours.
 2. She wears the same shoes as you.
 3. How is EQ different from IQ?
 4. Football is different from other kinds of sport.
 5. He was born on the same day as me.

Đáp án bài tập số 2 

 • from
 • different
 • the same
 • different from
 • the same as

Trên đây là hướng dẫn cách áp dụng cấu trúc Different from có kèm theo bài tập vận dụng có đáp án nhằm giúp bạn nắm rõ hơn về nội dung bài học. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng thông qua bài viết này bạn đã hiểu về cách sử dụng cấu trúc Different from đúng trong tiếng Anh. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Đánh giá bài viết
[Total: 4 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page