Cấu trúc Because of trong tiếng Anh

Cấu trúc Because of là  một trong những cấu trúc quan trọng không thể bỏ qua trong tiếng Anh. Vậy nếu bạn vẫn chưa nắm rõ cấu trúc cũng như cách chuyển của nó thì hãy cùng 4Life English Center (e4Life.vn) học ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc Because of trong tiếng Anh
Cấu trúc Because of trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Because of trong tiếng Anh

Cấu trúc: Because of + noun/ pronoun/ noun phrase

Cách dùng: Because of có nghĩa là bởi vì điều gì đó. Ví dụ như là “bởi vì cơn mưa”, “bởi vì việc tắt đường”, “bởi vì việc đi muộn của tôi”….Phía sau because of là các danh từ, đại từ hoặc là các cụm danh động từ.

Ví dụ:

 • Because of the rain, we stay at our house: Vì cơn mưa mà chúng tôi ở nhà
 • We were late because of the heavy traffic jam: Chúng tôi đã đến muộn vì tắc đường
 • I decided to stay because of you: Anh đã quyết định ở lại vì em đó
 • She broke up with Jimmy because of his jealousy: Cô ấy đã chia tay Jimmy vì tính ghen tuông của anh ấy

2. Cách chuyển câu từ Because sang Because of và ngược lại

Ta phải biến mệnh đề phía sau thành một danh từ, cụm danh từ hay danh động từ bỏ thay thế nếu muốn chuyển từ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh because sang cấu trúc because of. Lưu ý rằng nếu sau Because có “to be” hoặc “here, there” thì hãy bỏ nó đi, sau đó tiếp tục xét 6 trường hợp sau đây.

2.1. Hai chủ ngữ ở 2 mệnh đề giống nhau

Hai chủ ngữ giống nhau: bỏ chủ ngữ ở cấu trúc because, thêm “ing” vào động từ.

Ví dụ:

 • I failed the exam because I slept over.
 • => I failed the exam because of sleeping over.

2.2. Tân ngữ trong mệnh đề chứa because là một danh từ:

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần bỏ đi chủ ngữ, sử dụng danh từ.

Ví dụ:

 • Because there was a heavy traffic jam, we were late.
 • => Because of the heavy traffic jam, we were late.

2.3. Tân ngữ có tính từ đứng trước danh từ

Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần đưa tính từ lên trước danh từ, bỏ đi các phần không cần thiết.

Ví dụ:

 • Because the traffic jam was heavy, we were late.
 • => Because of the heavy traffic jam, we were late.

2.4. Một tính từ:

Trong trường hợp này, chúng ta đổi tính từ thành danh từ.

Ví dụ:

 • Because it is raining, I stayed at my house.
 • => Because of the rain, I stayed at my house.

2.5. Cách chuyển về dạng sở hữu: dùng danh từ dạng sở hữu.

Ví dụ:

 • Because I was lazy, I failed the exam.
 • => Because of my laziness, I failed the exam.

2.6. Sử dụng “the fact that”

Quy tắc chung cho đa số trường hợp: dùng cụm “the fact that ” đặt trước mệnh đề muốn chuyển. Cách làm này chỉ sử dụng khi chúng ta không thể chuyển đổi được bằng các cách trên và đúng cho đa số các trường hợp.

Ví dụ:

 • Because Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.
 • => Because of the fact that Kim is short, she cannot reach the clock on the wall.
Cách chuyển câu từ Because sang Because of và ngược lại
Cách chuyển câu từ Because sang Because of và ngược lại

3. Bài tập vận dụng và đáp án

3.1. Bài tập 1

Điền because/ because of vào chỗ trống

 1. We stopped playing tennis ……. the rain
 2. It was all …….. her that we got into trouble
 3. We had to hurry indoors …… it was raining
 4. I am late ……. the traffic
 5. We didn’t arrive until seven o’clock …….. the traffic was terrible
 6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course
 7. He can’t drive …….. his illness
 8. The restaurant closed down …….. the recession
 9. He found working in Japan very difficult ……… the language problem
 10. He’s very difficult to understand ……… his accent

3.2. Bài tập 2

Viết lại câu với cấu trúc because of

 1. Because it is rain, we stopped the match
 2. Because Tom was ill, he is absent today
 3. Because she is kind, everyone loves her
 4. Because I was too tired, I will have a long trip
 5. Because he passed the exam, his parent very proud of him
 6. The house is dirty so I can’t feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. It’s hot so we will travel to the beach this weekend
 9. This problem is difficult so I can’t understand
 10. I got a mark of 10 on the Math exam so I am very happy today

3.3. Đáp án

Bài tập 1:

 1. Because of
 2. Because of
 3. Because
 4. Because of
 5. Because
 6. Because
 7. Because of
 8. Because of
 9. Because of
 10. Because of

Bài tập 2:

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because of his illness, Tom is absent today
 3. Because of her kindness, everyone loves her
 4. Because of my tiredness, I will have a long trip
 5. Because his exam passing, his parent very proud of him
 6. Because of the house’s dirt, I can’t feel comfortable
 7. Because of her beauty, her husband very loves her
 8. Because of the hot, we will travel to the beach this weekend
 9. Because the problem’s difficult, I can’t understand
 10. Because of the Math exam 10 marks, I am very happy today
Bài tập vận dụng và đáp án
Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đây là những kiến thúc về cấu trúc Because of mà 4Life English Center (e4Life.vn) muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn có thể vận dụng chúng vào các bài thi và đạt điểm cao nhé!

Đánh giá bài viết
[Total: 4 Average: 4.8]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page