Cấu trúc After trong tiếng Anh

Trong các bài thi tiếng Anh, cấu trúc After xuất hiện rất nhiều. Chính vì vậy để không bỏ qua điểm của dạng cấu trúc này thì hãy 4Life English Center (e4Life.vn) học và làm bài tập ngay bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc After
Cấu trúc After

1. After là gì?

After là một liên từ chỉ thời gian, mang nội dung ngữ nghĩa là sau. Để nói về một sự việc được diễn ra sau khi đã kết thúc một hành động, sự việc khác ta sử dụng cấu trúc after.

2. Cách dùng cấu trúc After trong tiếng Anh

2.1. After + Simple Past + Simple Present

Cách dùng after đi với thì quá khứ đơn cùng với đó là thì hiện tại đơn để diễn tả 1 hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ và để kết quả ở hiện tại.

Ví dụ:

 • After we played football many times, we decide to team formation: Sau nhiều lần đá bóng, chúng tôi quyết định thành lập đội bóng
 • After i talked her many times, she is still my enemy: Sau nhiều lần tôi đã nói chuyện với cô ấy, cô ấy vẫn là kẻ thù của tôi
 • After everything happened, John is still my friends: Sau khi mọi chuyện xảy ra, John vẫn là bạn của tôi

2.2. After + Simple Past + Simple Past

Để diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ, và kết quả đã kết thúc ngay ở trong quá khứ ta dùng cấu trúc after ở dạng này

Ví dụ:

 • After my family bought new car, i sold it: Sau khi gia đình tôi mua xe mới, tôi đã bán nó
 • After Adam drove too slow, he caused a traffic jam: Sau khi Adam lái xe quá chậm, anh ấy đã gây ra tắc đường

2.3. After + Past Perfect + Simple Past

Để miêu tả về 1 sự việc được diễn ra sau khi đã kết thúc 1 hành động hoặc sự việc khác ta sử dụng công thức after này.

Ví dụ:

 • After everything happened, they quarelled over dishonesty: Sau mọi chuyện, họ đã cãi vã nhau về tính không trung thực
 • After I had done housework, I played football with my friends: Sau khi tôi hoàn thành xong việc nhà, tôi đã chơi đá bóng với bạn của tôi

2.4. After + Present Perfect/simple Present + Simple Future

Để miêu tả sau khi đã làm công việc, hành động gì và tiếp tục thực hiện 1 công việc, hành động khác ta sử dụng dạng cấu trúc after này.

Ví dụ: After Mi come to the station, she’ll call Thuy: Sau khi Mi đến ga, cô ấy sẽ gọi cho Thuy

Cách dùng cấu trúc After trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc After trong tiếng Anh

3. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc After

Mệnh đề đi kèm với after được hiểu là một mệnh đề trạng từ chỉ thời gian. Có một số liên từ chỉ thời gian khác như: while, as (trong khi), when (khi, vào lúc), since (từ khi), as soon as, once (ngay khi), until, till (cho đến khi), before, by the time (trước khi), as long as , so long as (chừng nào mà) … Mỗi liên từ chỉ thời gian sẽ có một cấu trúc cũng như cách sử dụng khác nhau, bạn cần ghi nhớ ngữ nghĩa cũng như cấu trúc của chúng để sử dụng hợp lý.

Ví dụ:

 • When Ann and Hoa were in New York, they saw several plays.
 • They stayed there until it stopped raining.
 • We’ll phone you as soon as we get back from work.

Mệnh đề chứa after có thể đứng cuối câu hoặc đầu câu. Mệnh đề chứa after sẽ được ngăn cách với mệnh để chính bằng dấu phẩy “,” nếu chúng được nằm ở đâu câu.

Để nhấn mạnh đến việc đã hoàn thành hành động đó trước khi hành động khác xảy ra. Chúng ta không dùng be going to hay thì tương lai đơn (will) mà sử dụng thì hiện tại đơn (simple present) hay thì hiện tại hoàn (present perfect)

Ví dụ:

 • We’ll go to bed after we finish our homework: Chúng tôi sẽ đi ngủ sau khi chúng tôi hoàn thành bài tập về nhà
 • We’ll go to bed after we have finished our homework

4. Bài tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

Tìm và sửa lỗi sai trong những câu dưới đây:

 1. After he has finished homework, they went out with his friends.
 2. After everything happened, we quarrel over dishonesty.
 3. After they had finish our test, they handed in the teacher.
 4. After I discuss it for 5 hours, I solved my problem.
 5. After she won the match, she will have a party.

4.2. Đáp án

 1. Has finished => had finished
 2. Quarrell => quarrelled
 3. Had finish => had finished
 4. Discuss => discussed
 5. Won => wins.
Bài tập vận dụng và đáp án
Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đây là những chia sẻ của 4Life English Center (e4Life.vn) về cấu trúc After. Hy vọng qua bài viết này bạn đã học được nhưng kiến thức thú vị có thể áp dụng vào bài thi tiếng Anh sắp tới nhé!

Đánh giá bài viết
[Total: 5 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page