Cấu trúc According to trong tiếng Anh

Trong tiếng anh, để nêu quan điểm ý kiến thì có rất nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết dùng chính xác. Trong bài viết này, 4Life English Center (e4Life.vn)  sẽ hướng dẫn cách dùng của cấu trúc According to trong tiếng Anh.

cấu trúc according to
Cấu trúc According to trong tiếng Anh

1. Cấu trúc According to là gì?

According to thường được sử dụng như một giới từ trong tiếng anh, có ý nghĩa là “theo như”, “theo nguồn tin”.

Ví dụ:

 • According to these documents, you still owe us £1,000. Theo như những tài liệu này, bạn vẫn nợ chúng tôi 1000 bảng đó.
 • According to reports, the ceasefire is holding. Theo báo cáo, lệnh ngừng bắn đang được duy trì.
 • According to Sarah, the teacher will give us a test tomorrow. Theo như Sarah thì cô giáo sẽ cho chúng ta một bài kiểm tra vào ngày mai đó.

2. Cách dùng According to trong tiếng Anh

 • Cấu trúc According to thường được dùng để nếu lên quan điểm cá nhân hoặc đề cập tới một sự việc được nhắc tới.
 • Cấu trúc này được sử dụng phổ biến trong cả văn viết và văn nói.
 • Cấu trúc: According to + N, S + V

Ví dụ:

 • According to the latest news, 60 people have had negative test results with the virus. Theo tin tức mới nhất, 60 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.
 • You are a good kid, according to your mother. Cháu là một đứa trẻ ngoan, theo như mẹ cháu cho biết.
 • According to the doctor, you have to eat three meals a day every day. Theo như bác sĩ, cậu cần phải ăn đủ 3 bữa ăn mỗi ngày.

Lưu ý: khi muốn nói căn cứ theo một điều gì đó, ta cũng dùng cấu trúc According to.

Ví dụ:

 • The books in the bookstore are classified according to subject. Những cuốn sách trong hiệu sách được phân loại theo chủ đề.
 • Students are all put in different groups according to their ability. Học sinh được xếp vào các nhóm khác nhau căn cứ theo năng lực.

Ngoài ra, cụm từ “according to plan” mang nghĩa làm một việc gì đó theo kế hoạch, cũng được sử dụng phổ biến.

Ví dụ: Did it all go according to plan? Mọi việc đi theo kế hoạch chứ?

3. Phân biệt cách dùng According to, by và in my opinion

phân biệt cấu trúc according to
Phân biệt cách dùng According to, by và in my opinion

Khi trình bày quan điểm, ý kiến, các bạn có thể cấu trúc According to, by và in my opinion. Tuy nhiên, KHÔNG DÙNG According to đi với “opinion/view”.

Ví dụ:

According to her, there were some mistakes in the essay.

= In her opinion/In her view, there were some mistakes in the essay.

Theo cô ấy, có vài lỗi trong bài viết.

Khi nêu quan điểm cá nhân, người bản xứ sẽ không dùng “According to me” (nghe thiếu tự nhiên). Thay vào đó, họ dùng “In my opinion”, “From my point of view”,…

Ngoài ra, với cách sử dụng cấu trúc According to để diễn tả “căn cứ theo điều gì/được thấy theo điều gì”, ta có thể thay According to bằng By.

Ví dụ:

 • The documents are graded according to their topics.

= The documents are graded by their topics.

Các tài liệu được phân loại theo chủ đề.

 • It’s 2.30 according to the station clock.

= It’s 2.30 by the station clock.

Đã 2:30 theo như đồng hồ ở nhà ga

4. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to

cấu trúc according to
Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc According to
 • According to không đi cùng với “opinion” và “view”
 • Không sử dụng “According to me” khi nói về ý kiến cá nhân
 • According to = By khi mang nghĩa “căn cứ theo điều gì “.

5. Bài tập vận dụng và đáp án

5.1. Bài tập 1: Viết lại câu.

1. Jane told us to submit all the reports by Friday.

=> ______ Jane, ___________________________________

2. The laptops were organized on the shelves by size.

=> The laptops ___________________________________

3. I think you should say sorry to her.

=> ________________________________________________

4. Fruit prices fluctuate by season.

=> Fruit __________________________________________

5. I think you should say sorry to her.

=> ________________________________________________

5.2. Bài tập 2: Dịch câu

 1. Chúng ta nên ăn nhiều rau hơn, theo như bố nói.
 2. Theo Minh thì đây là một chiếc xe tốt.
 3. Những chiếc điện thoại được phân loại theo hãng.
 4. Theo nhiều nhà khoa học, Trái Đất đang nóng lên.
 5. Theo quan điểm của tôi, the Internet có nhiều lợi ích.

5.3. Đáp án

Bài 1:

 1. According to Jane, all the reports should be submitted by Friday.
 2. The laptops were organized on the shelves according to size.
 3. In my opinion, you should say sorry to her.
 4. Fruit prices fluctuate according to the season.
 5. The exams are sorted according to grade by the teacher.

Bài 2:

 1. We should eat more vegetables, according to our father.
 2. According to Minh, this is a good car.
 3. Phones are classified by their brands.
 4. According to many scientists, the Earth is getting warmer.
 5. In my opinion, Internet has many advantages.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc According to trong tiếng Anh. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng sẽ giúp các bạn vận dụng thành thạo cấu trúc này trong vawnnois và văn viết.

Đánh giá bài viết
[Total: 2 Average: 5]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page