297+ Câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

Các câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh có thể truyền động lực và cảm hứng giúp bạn học tiếng Anh một cách mạnh mẽ hơn. Dưới đây là 297 câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay và thông dụng nhất do 4Life English Center (e4Life.vn) mà bạn có thể sử dụng.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

1. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh nổi tiếng

 • There is nothing permanent except change: Không có gì là vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi.
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
 • Education is the most powerful weapon which you can use to change the world: Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.
 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 • Believe you can and you’re halfway there: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.
 • An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere: Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả.
 • Life is not fair – get used to it: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng.
 • Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak: Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người sẽ xuất hiện sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.
 • Do all things with love: Hãy làm tất cả mọi thứ bằng tình yêu.
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
 • One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood: Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.
 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure: Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.
 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.
 • Change your thoughts and you change your world: Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn sẽ thay đổi thế giới. (Hãy nghĩ khác đi, biết đâu mọi vấn đề sẽ được giải quyết)
 • Everything has beauty, but not everyone sees it: Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.
 • The best preparation for tomorrow is doing your best today: Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.
 • Believe you can and you’re halfway there: Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đang ở nửa đường.
 • If you cannot do great things, do small things in a great way: Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.
Câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
If you cannot do great things, do small things in a great way
 • Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else: Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.
 • Life is a story. Make yours the best seller: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.
 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself: Tôi rất biết ơn những người đã nói không với tôi. Chính nhờ họ mà tôi đang làm việc bằng chính sức mình.
 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày.
 • The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before: Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.
 • Friends show their love in times of trouble, not in happiness: Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc.
 • Honesty is the first chapter in the book of wisdom: Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá tương đồng với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)
 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart: Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
 • If happiness could be brought, few of us could pay the price: Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.
 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light: Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.
 • Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’: Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
 • I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to: Tôi sẽ chết khi mà tôi cần phải chết. Vì thế hãy để tôi sống cuộc sống theo cách tôi muốn.
 • Smile, even if it’s a sad smile because sadder than a sad smile is a sadness of not knowing how to smile: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.
 • Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant: Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.
 • Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better: Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.
 • Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment: Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.
 • The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing: Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.
 • You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of: Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định bạn có thể ném họ ra khỏi chiếc cửa sổ nào.
 • One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood: Một trong những nét đẹp nhất của tình bạn chân chính đó là hiểu và được hiểu.
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết.
 • Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail: Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân)
 • Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.
 • Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking: Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.
 • The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing: Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả.
 • Every new day is another chance to change your life: Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống.
 • Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.
 • Not how long, but how well you have lived is the main thing Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.
 • Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.
 • Everybody laughs in the same language: Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.
 • Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant: Đừng đánh giá mỗi ngày qua những gì bạn thu được, mà hãy nhìn vào những hạt giống bạn gieo trồng.
 • If happiness could be brought, few of us could pay the price: Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.
 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
 • A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy: Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
 • Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning: Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.
  Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made: Những bài học của chúng ta được ngụy trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.
 • Honesty is the first chapter in the book of wisdom: Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan. (Câu này khá tương tự với câu “khôn ngoan là ở thái độ”)
 • Don’t gain the world and lose your soul, wisdom is better than silver or gold: Đừng đuổi theo quyền lực mà đánh mất đạo đức, cũng như trí tuệ đem đến cho bạn hạnh phúc chứ không phải là tiền bạc và vật chất.
 • We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world: Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.
 • The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart: Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới không thể nhìn được thấy hay thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.
 • People say nothing is impossible, but I do nothing everyday: Mọi người nói không gì là không thể nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.
 • There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past.
 • Also do not worry for the future. Take a good living for the present: Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại.
 • Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail: Đừng đi những nơi đã có đường dẫn lối, thay vào đó hãy đi nơi chưa có lối và để lại dấu vết. (Ý câu này là muốn khuyên đừng bắt chước theo ai cả, hãy đi theo con đường riêng của bản thân)
 • You only live once, but if you do it right, once is enough: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
 • There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day: Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi qua hết một ngày.
 • Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’: Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’Tôi có thể’.
 • Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment: Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.
 • Success is not final, failure is not fatal: they are the courage to continue that counts: Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không dẫn đến cái chết: chúng tiếp thêm cho ta dũng khí để tiếp tục.
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết.
 • There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed: Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.
 • Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace!: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên!
 • Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed: Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Chỉ có điều không thay đổi đó là họ đều cùng thất vọng.
 • The world is not what it seems: Cuộc đời vốn không như những gì bạn thấy.
 • It is during our darkest moments that we must focus to see the light: Chính trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời, chúng ta cần tập trung để tìm thấy ánh sáng.
 • Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
 • Never say all you know. And never believe all you hear Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve: Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.
 • Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others: Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác.
 • Learn to earn, not to save: Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.
 • To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts: Cười với người khác là một trong những niềm vui thú của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn của cuộc đời.
 • Everybody laughs in the same language: Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.
 • Difficult roads often lead to beautiful destinations: Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.
 • Life is short. Smile while you still have teeth: Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể.
 • Don’t mix bad words with a bad mood. You’ll have many opportunities to change a mood, but you won’t be able to replace words you spoke: Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.
 • Sadness flies away on the wings of time: Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.
 • Life is the greatest journey you will be ever on: Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua.
 • A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy: Để một tiếng cười trở nên tràn đầy niềm hạnh phúc, cần phải xuất phát từ một trái tim.
 • Silence is the most powerful scream: Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.
 • The busy have no time for tears: Người bận rộn không còn thời gian để khóc.
 • Be where your feet are: Hãy sống vui với hiện tại.
 • Don’t judge someone for their choices when you don’t understand their reasons: Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ.
 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.
 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.
 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.
 • If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things: Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy trói nó vào một mục tiêu chứ đừng trói nó vào vật nào hay người nào.
 • I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode: Tôi không lười, tôi chỉ đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.
 • If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn.
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.
 • Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.
 • Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you’ve lost the moon while counting the stars: Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao.
 • No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive: Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.
 • Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.
 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fearless Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.
 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.
 • Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
 • There is no elevator to success — you have to take the stairs: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.
 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.
 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable: Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.
 • What hurts you today, makes you stronger tomorrow: Những gì làm tổn thương bạn hôm nay, ngày mai sẽ cho bạn sức mạnh.
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.
 • You never know what you have until… you clean your room: Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng mình.
 • You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less: Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.

2. Những câu danh ngôn hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

 • Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.
 • The difference between stupidity and genius is that genius has its limits: Sự khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài là thiên tài thì có giới hạn.
 • I love u not because I need you. I need you because I love U: Tôi yêu bạn không phải vì tôi cần bạn. Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn
 • An intelligent person is like a river,the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 • I always dream of being a millionaire like my friend! He’s dreaming too: Tôi luôn mơ ước trở thành một triệu phú như bạn tôi! Anh ấy cũng đang mơ.
 • If you want to see a rainbow, you must go through the rain: Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
 • If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up: Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy.
 • Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt: Tốt nhất là giữ im lặng và được cho là một kẻ ngốc, còn hơn là nói ra và xóa đi hết sự nghi ngờ.
 • Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river: Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.
 • Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
 • Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes: Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…
 • When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me: Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!
 • Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile: Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.
 • When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.
 • I’m not lazy, I’m on energy saving mode: Tôi không lười. Chỉ là tôi đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà thôi.
 • When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it: Khi cảm hứng không đến với tôi, tôi sẽ đi nửa chừng để gặp nó.
 • The richer you get, the more expensive happiness becomes: Bạn càng giàu thì cái giá của hạnh phúc càng lớn.
Những câu danh ngôn hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
Những câu danh ngôn hay về cuộc sống bằng tiếng Anh
 • You can never buy love… but still you have to pay for it: Bạn không bao giờ có thể mua được tình yêu … nhưng bạn vẫn phải trả tiền cho nó.
 • If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried: Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm.
 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
 • You may only be one person to the world but you may be the world to one person: Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.
  I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again: Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.
 • The space between your fingers are meant to be filled with mine: Khoảng cách giữa các ngón tay của bạn có nghĩa là cần được se khít bởi tôi.
 • Believe there should be a better way to start each day instead of waking up every morning: Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày thay vì thức dậy mỗi buổi sáng.
 • My one hand is enough to fight against the world. If you hold the other one: Một tay của tôi đủ để chiến đấu chống lại cả thế giới. Nếu bạn nắm bàn tay còn lại.
 • A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life: Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
 • I am single because god is busy writing to best love story for me: Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi.
 • Phones are better than girlfriends, At least we can switch off: Điện thoại tốt hơn bạn gái, Ít nhất chúng ta có thể tắt đi!
 • In my house I’m the boss, my wife is just the decision maker: Trong nhà tôi là ông chủ, vợ tôi chỉ là người ra quyết định.
 • I want my Girlfriend like Google, She will understand me better: Tôi muốn bạn gái của tôi như Google, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn.
 • Friendship often ends in love, but love in friendship-never: Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không thể có điều ngược lại.
 • When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you: Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.
 • Every problem comes with solution, but my GF don’t have: Mỗi vấn đề đều đi kèm với giải pháp, nhưng bạn gái của tôi thì không.
 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein: Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

3. Những câu châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.
 • Life’s under no obligation to give us what we expect: Cuộc sống không có nghĩa vụ trao cho chúng ta những điều mà chúng ta mong đợi.
 • I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe: Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có những thời điểm tôi khó mà điều khiển được. Nhưng nếu bạn không thể đối đãi với tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.
 • Enjoy the little things in life for one day, you’ll look back and realize they were the big things: Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất của cuộc sống trong một ngày, để rồi khi ngẫm lại, bạn sẽ nhận ra đó lại là những điều lớn lao.
 • You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
  Love like you’ll never be hurt,
  Sing like there’s nobody listening,
  And live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey
  Bạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,
  Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,
  Hát như không ai nghe thấy,
  Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.
 • Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one: Đừng cầu mong một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu mong sức mạnh để tồn tại được qua những khó khăn (Quote by Bruce Lee).
 • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West: Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.
 • Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old: Hãy yêu thương cha mẹ của mình, bởi khi chúng ta bận rộn lớn lên thì thường hay quên mất rằng họ cũng đang già đi từng ngày.
 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost: Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.
 • Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier: Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nếu ta sống vì người khác, cuộc đời cũng đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous: Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.
 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.
 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.
 • Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain: Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.
 • I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul: Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi nghĩ mình đã đến được nơi tôi cần đến.
 • Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders: Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi mình đang tạo nên những kế hoạch khác.
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss: Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.
 • You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure: Bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ nếu bạn không bị gục ngã. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu như không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không đối mặt với thất bại.
 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!: Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.
 • I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen: Tôi không sợ cái chết; tôi chỉ không muốn ở đó khi điều này xảy ra.
 • Life is not fair, get used to it: Cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó.
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw: Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo nên chính bạn.
 • Life is the greatest journey you will ever be on: Cuộc sống là chuyến hành trình tuyệt vời nhất mà bạn từng trải qua.
 • Sometimes people are beautiful.
  Not in looks.
  Not in what they say.
  Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger
  Đôi khi con người thật đẹp.
  Họ đẹp không phải ở hình dáng,
  Không phải ở lời họ nói,
  Mà ở chính họ là ai.
 • Trying and Doing are two different things. When you try, you hope. When you do, you succeed: Cố gắng và hành động là hai chuyện khác nhau. Nếu bạn cố gắng, bạn có hy vọng. Nếu bạn hành động, bạn sẽ gặt hái được thành công.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.
 • Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often times we call a man cold when he is only sad: Mọi người đều có những nỗi buồn bí mật mà thế giới chẳng hay biết; và thường người ta nói người đàn ông lạnh lùng khi anh ta chỉ đơn giản là đang buồn.
 • Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes: Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi.
 • Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a strategy for the poor: Cuộc sống như một giấc mơ của những người khôn, một trò chơi của những gã ngốc, một câu chuyện hài của những người giàu, một chiến lược của những người nghèo.
 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower: Mọi thứ thay đổi, và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.
 • Don’t let schooling interfere with your education: Đừng để trường lớp cản con đường giáo dục của bạn.
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.
 • The value of life is not its duration, but it’s donation: Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.
 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern: Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.
 • Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in: Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.
 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.
 • One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad: Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.
 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss: Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
 • Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly: Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.
 • This too, shall pass. —Anonymous: Rồi mọi chuyện sẽ qua.
 • Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow: Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.
 • Life has no remote. Get up and change it yourself: Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.
 • You only live once, but if you do it right, once is enough: Bạn chỉ có thể sống được một lần, nhưng nếu sống đúng nghĩa thì chỉ một lần sống là đủ rồi.
 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein: Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.
 • Life is a succession of lessons which must be lived to be understood: Cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
 • Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis: Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.
 • When life changes to be harder, change yourself to be stronger: Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.
 • You never know what worse luck your bad luck has saved you from — Cormac McCarthy: Bạn sẽ không bao giờ biết được những điều thực sự tồi tệ nào mà được cứu bởi những điều tồi tệ khác của bạn đâu.
 • You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one: Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.
 • A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Hurin: Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.
 • Life is a story, make yours the best seller: Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.
 • Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso: Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

4. Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.
 • If you born poor it’s not your mistake, but you die poor it’s your mistake: Nếu bạn sinh ra nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. (BILL GATE)
 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss: Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
 • Life is short, Smile while you still have teeth!: Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể!
 • This too, shall pass. —Anonymous: Rồi mọi chuyện sẽ qua.
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.
 • Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein: Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.
 • The only person you should try to be better than is the person you were yesterday. —Anonymous: Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.
 • Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis: Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.
 • No one can make you feel inferior without your consent. —Eleanor Roosevelt: Không ai có thể làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự bằng lòng của bạn.
 • Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit: Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.
 • You can’t go around building a better world for people. Only people can build a better world for people. Otherwise it’s just a cage. —Terry Pratchett, Witches Abroad: Bạn không thể đi vòng quanh và xây dựng một thế giới đẹp hơn cho mọi người được. Chỉ có tất cả con người mới có thể xây dựng một thế giới đẹp hơn cho con người thôi. Nếu không thì nó chỉ là một cái lồng sắt.
 • The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein: Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.
 • There isn’t a way things should be. There’s just what happens, and what we do. — Terry Pratchett, A Hat Full of Sky: Không có cách nào khiến mọi việc nên thế này hay thế khác. Sẽ chỉ có điều gì đang diễn ra và chúng ta làm gì mà thôi.
 • Learn to earn, not to save: Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.
  38. Be where your feet are — Anonymous: Hãy sống với hiện tại.
 • Silence is the most powerful scream: Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.
 • It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky: Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép thì bạn sẽ chết. (JACK MA)
Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp
Những câu nói truyền cảm hứng về cuộc sống tươi đẹp
 • The trick in life is learning how to deal with it. —Helen Mirren: Bí kíp cuộc đời chính là việc học được cách giải quyết nó thế nào.
 • Love on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page: Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!
 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb: Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.
 • I will always choose a lazy person to do a difficult job. Because, he will find an easy way to do it: Tôi luôn chọn một người lười biếng để làm một công việc khó. Bởi vì anh ta sẽ luôn tìm ra cách dễ dàng để thực hiện nó. (BILL GATE)
 • It’s OK to not be OK, as long as you don’t stay that way. —Anonymous: Hoàn toàn OK nếu bạn không ổn, miễn là bạn đừng mãi dừng lại ở đó.
 • Life is really simple, but we insist on making it complicated: Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.
 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou: Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.
 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
 • Believe you can and you’re halfway there. —T. Roosevelt: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.
 • Defeat is simply a signal to press onward. —Helen Keller: Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.
 • Never say all you know. And never believe all you hear: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. —Marie Curie: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.
 • The busy have no time for tears: Người bận rộn không còn thời gian để khóc.
 • There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous: Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.
 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. —Jose Luis Borges: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.
 • Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine: Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. (JACK MA)
 • Don’t sweat the petty things and don’t pet the sweaty things. —George Carlin: Đừng đổ mồ hôi cho những thứ nhỏ nhặt và đừng cưng nựng những thứ khiến bạn tốn mồ hôi.
 • Life is not fair – get used to it!: Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng!
 • Do not set yourself on fire in order to keep others warm. –Anonymous: Đừng đặt mình vào lửa để giữ ấm cho những người khác.

5. Những câu stt hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

 • 3 most difficult things to do in the world: You can’t count your hair. You can’t wash your eyes with soap. You can’t breathe when your tongue is out. Now please put your tongue back inside: Ba điều khó nhất trên đời này: Bạn không thể đếm được số tóc trên đầu bạn. Bạn không thể rửa mắt bằng xà phòng. Bạn không thể thở khi thè lưỡi ra ngoài. Bây giờ thì bạn đặt lưỡi lại vào trong được rồi.
 • I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode: Tôi không lười, tôi chỉ đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng thôi.
 • When I die, I want my tombstone to offer free WiFi, just so people will visit more often: Khi tôi chết, tôi muốn mộ của mình có wifi và mọi người sẽ ghé thăm thường xuyên hơn.
 • You never know what you have until… you clean your room: Bạn sẽ không bao giờ biết mình có gì cho đến khi… bạn dọn phòng của bạn.
 • The brain is a wonderful organ; it starts working in the moment you get up in the morning, and does not stop until you get into the office. — Robert Frost: Não bộ là một cơ quan diệu kỳ, nó bắt đầu hoạt động vào thời điểm bạn thức dậy buổi sáng và không dừng lại cho đến khi bạn vào văn phòng.
 • I wish I were a unicorn so I could stab idiots with my head: Tôi ước gì mình là một chú kỳ lân để tôi có thể đâm những kẻ ngốc bằng đầu mình.
 • People say nothing is impossible, but I do nothing everyday: Mọi người nói không gì là không thể, nhưng tôi lại không làm gì mỗi ngày.
 • “If you want to see a rainbow, you must go through the rain.”: Nếu muốn nhìn thấy cầu vồng bạn phải đi qua những cơn mưa.
 • Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak . — Alan Dundes: Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ.
 • “Silence is the most powerful scream.”: Im lặng là tiếng gào thét mạnh mẽ nhất.
 • Facebook just sounds like a drag, in my day seeing pictures of peoples vacations was considered a punishment. — Betty White: Facebook giống như một cái lưỡi rê vậy, nhìn ảnh mọi người đi nghỉ mát cứ như thể một hình phạt.
 • “A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.”: Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
 • Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem. — Bill Vaughan: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu về vấn đề.
 • “An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere.”: Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả.
 • I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding: Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.
 • “There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past. Also do not worry for the future. Take a good living for the present.”: Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc về quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai. Hãy sống thật tốt cho khoảnh khắc hiện tại.
 • You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of: Bạn không thể điều khiển việc ai sẽ bước vào cuộc sống của mình nhưng bạn có thể quyết định chiếc cửa sổ nào mà bạn có thể ném họ ra từ đó.
 • “Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.”: Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.: Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu, bạn biết không, để cho chắc chắn.
 • “In fact, in this world no one is stupid or smart, but people are honest or sly.”: Có một sự thật rằng trên đời này không người ngu ngốc hay kẻ thông minh, chỉ có người thật thà và kẻ ranh mãnh.
 • Behind every successful man stands a surprised mother-in-law. — Hubert Humphrey: Đằng sau mỗi người đàn ông thành công thường là một người mẹ vợ đáng kinh ngạc.
 • “We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.”: Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
 • The man who can smile when things go wrong has thought of someone else he can blame it on —Robert Bloch: Người đàn ông mà có thể mỉm cười khi mọi việc trở nên tồi tệ là vì anh ta đã nghĩ đến người mà anh ta có thể đổ lỗi lên họ.
 • “Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting.”: Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
 • Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. —Jack Handey: Trước khi bạn chỉ trích ai đó, bạn nên đi một dặm trên đôi giày của họ (chơi chữ: đặt mình vào vị trí của họ), theo cách đó khi bạn chỉ trích họ, bạn đã chạy xa cả dặm và có giày của họ.
 • “When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.”: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
 • Men are like bank accounts. Without a lot of money they don’t generate a lot of interest. —Anonymous: Đàn ông như thể những tài khoản ngân hàng. Nếu không có nhiều tiền thì họ sẽ không tạo ra được nhiều mối quan tâm.
 • “Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.”: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
 • Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed. ― Albert Einstein: Người đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với hy vọng họ sẽ thay đổi. Và luôn luôn là vậy, cả hai bên đều cùng thất vọng.
 • “An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.”: Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience. ― Anonymous: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.
 • “Never say all you know. And never believe all you hear.”: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 • Death is life’s way of telling you you’ve been fired. ― R. Geis: Cái chết là cách mà cuộc sống nói với bạn rằng bạn đã bị sa thải.
 • “Life is the greatest journey you will be ever on.”: Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua.
 • People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily. —Zig Ziglar: Mọi người thường nói rằng động lực không tồn tại mãi. Việc tắm rửa cũng vậy, vì thế mà chúng ta mới gợi ý là nó phải được làm hàng ngày.
 • “It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!”: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
 • Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia. — Charles Schulz: Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Bởi nó đã là ngày mai ở Úc rồi.
 • “Sadness flies away on the wings of time.”: Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
 • Whoever said, “It’s not whether you win or lose that counts”, probably lost. — Martina Navratilova: Bất kỳ ai nói rằng thắng bại không quan trọng thì chắc chắn đã thất bại.
 • “Don’t let your dreams just be dreams”: Đừng để những giấc mơ của bạn chỉ là những giấc mơ!
 • Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers: Kể cả khi bạn đi đúng hướng rồi thì bạn sẽ phải làm lại nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.
 • “Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!”: Bình yên không có nghĩa là nơi không có những ồn ào, chăng có khó khăn hay cực nhọc. Bình yên là khi ta đang ở trong phong ba bão táp, vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!
 • I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin: Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 9h và cầm lấy tờ báo. Sau đó tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không ở trên đó thì tôi dậy.
 • Life is short, smile while you still have teeth: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn vẫn còn răng.

Tất cả những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh trên đều được dịch sát nghĩa đen. Vì vậy bạn phải đọc đi đọc lại và suy nghĩ một chút thì mới thấm thía được ý nghĩa của chúng. 4Life English Center (e4Life.vn) hy vọng bài viết này giúp bạn biết thêm nhiều câu nói về cuộc sống bằng tiếng Anh hay.

Đánh giá bài viết
[Total: 4 Average: 4.8]
Có thể bạn quan tâm
You cannot copy content of this page